All publications

sorted by: year | alphabet

2017

'Foreword: Judith Ennew liber amicorum', in: Antonella Invernizzi, Manfred Liebel, Brian Milne, Rebecca Budde, 'Children Out of Place' and Human Rights. In Memory of Judith Ennew, Dordrecht: Springer 2017, v - vii.

'De bijzondere curator: een "counsel for the child" of een instrument van de rechtbank?', in: Veronica Smits, Romy de Jong , Ad van der Linden, In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan Professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zij emeritaat, Deventer: Wolters KLuwer 2017, 221 - 234.

'Kind en ouders in de 21e eeuw: een kinderrechtenperspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Jaargang 39 nr 5 , 2017, 148 - 152.

'General Comment No 10: Children's rights in juvenile justice.', in: Jean Zermatten, Paola Riva Gapany, Philip D. Jaffé, Renate Winter, The Essentials in Juvenile Justice, Sion, Switzerland: Institut international des droits de l'enfant 2017, 77 - 92.

2016

'Vooronderzoek Juridisch kader in situaties van geweld tegen kinderen', in: Bijlagen bij rapport van de Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg, Prof. mr. Ton Liefaard, Mr Apollonia Bolscher 2016, 65 -110.

'Vrijstelling van school en de rechten van het kind', Nederlands Juristenblad jrg 91 nr 6 , Ton Liefaard, Denise Verschoor 2016, 380 - 386.

2015

'Article 6 CRC and the Views of the CRC Committee', Stellenbosch Law Review Regtstydskrift Vol 26, No 2 , 2015, 254 - 271.

'Kinderrechten in de rechtspraak: een internationaal perspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 37, afl. 4 , T.Liefaard 2015, 82 - 87.

'The Identification and Reporting of Severe Violence Against Children:International Standards and Practices', in: Mathews, Ben and Bross, Donald (eds.), Mandatory Reporting Laws and the Identification of Severe Child Abuse and Neglect, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer Science & Business Media 2015, 513 - 539.

2014

'The Child's Right to Freedom from Violence. The UN Convention on the Rights of the Child and UN CRC General Comment 13. ', in: Jon Conte, Child Abuse and Neglect Worldwide. Volume 1 Understanding, Defining and Measuring Child Maltreatment, Kimberley Svevo - Cianci Santa Barbara, Denver, Oxford: Praeger 2014, 205 - 234.

Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer 2014, 265.

'Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence', in: Ton Liefaard. Jaap E, Doek, Litigating the Rights of the Child: Taking Stock After 25 Years of the CRC, Ton Liefaard Dordrecht Heidelberg New York London: Springer 2014, 1 - 12.

2013

'Legal Perspectives and Alternative Care, International Standards, Trends and The Children\'s Act in Nepal', in: Professor Bishwa Keshkar Maskay, Alternative Care of Children. Challenges and Emerging Opportunties in Nepal, Bhakapur (Nepal): Center for Child Welfare Board, UNICEF, Save the Children and SOS Children villages 2013, 26 - 35.

'Henry Kempe\'s Legacy: National andn International Impact', in: Richard D. Krugman, Jill E. Korbin (eds.), C.Henry Kempe: A 50 Year Legacy to the Field of Child Abuse and Negelct, Dordrecht : Springer Science+Business Media 2013.

'Child Well-Being:Children's rights perspective', in: Asher Ben-Arieh, Ferran Casas, Ivar Frones, Jill Korbin, Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective, Dordrecht, Heidelbrg, New York, London.: Springer Reference 2013, 187 - 217.

'Het recht van het kind op gezondheid', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. NJCM-Bulletin 38/4 juli-augustus 2013 , S. Spronk 2013, 482 - 499.

'Kinderbescherming in de context van het IVRK', in: Prof.mr.drs. M.R.Bruning en Prof. mr. T.Liefaard, Ondertoezichtstelling 90 jaar - Versleten of vitaal?, Den Haag: SDU Uitgevers 2013, 21 - 35.

'Fysieke en geestelijke mishandeling van kinderen: over begripsvorming en de grenzen van het toelaatbare, volgens Nederlands recht', in: Rapport Commissie Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek, Ton Liefaard Amsterdam: Uitgeverij Balans 2013, 247 - 282, Essay bij Rapport Commissie Deetman.

'Fysieke en geestelijke mishandeling van kinderen: over begripsvorming en de grenzen van het toelaatbare volgens Nederlands recht.', in: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk, Ton Liefaard Amsterdam: Uitgeverij Balans 2013, 247 - 282.

2012

'De aanpak van kindermishandeling in Suriname: internationale verplichtingen en standaards', Academic Journal of Suriname jrg. 3 , T.Graafsma 2012, 235-240.

'A Children\'s Rights Approach to Recovery and Reintegration: An Agenda for Action', in: Ilse Derluyn, Cindy Mels. Stepen Parmentier and Wouter Vandenhole, Remember. Rehabilitation, Reintegration and Reconciliation of War-Affected Children., Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia 2012, ix - xxiii.

The Rights of the Child in International Law: Rights of the Child in a Nutshell and in Context: all about Children\'s Rights, Nevena Vuckovic Sahovic, Jean Zermatten Berne: Stampfli Publishers 2012.

2011

'The CRC : Follow-up to the Concluding Observations of the CRC Committee', in: Emmy Jansen and Marleen Hasselerharm, New approaches to international development cooperation. A tribute to Meindert Witvliet., Utrecht: Context, international cooperation 2011, 199 - 210.

'The CRC: Dynamics and Direction of Monitoring its Implementation', in: Antonella Invernizzi and Jane W. Williams, The Human Rights of Children, Farnham, Burlington: Ashgate 2011, 99 - 116.

'The international legal framework for the protection of children in armed conflict', Disarmement Forum (UNIDIR) three.2011 , 2011, 7 - 22, Special Issue on Children and conflict; Disarmement Forum is published by the United Nations Institute for Disarmement Research.

2010

'The UN Convention on the Rights of the Child: An Instrument for creating a Healthy Environment for the Child', in: James Garbarino and Garry Sigman , A Child\'s Right to a Healthy Environment, New York, Dordrecht: Springer 2010, 139 - 149.

'The UN Convention on the Rights of the Child: An Instrument for creating a Healthy Environment for the Child', in: James Garbarino and Garry Sigman , A Child\'s Right to a Healthy Environment, New York, Dordrecht: Springer 2010, 139 - 149.

2009

'Book Review:The UN Convention on the Rights of the Child. An Analalysis of Treaty Provisions and Implications of US Ratification', Child Abuse & Neglect Vol. 33 Number 11 , 2009, p. 846 - 848.

'Child Poverty: An Overview', in: Jaap E. Doek, A.K.Shiva Kumar, David Mugawe and Shimelis Tsegaye, Child Poverty: African and International Perspectives, Antwerp - Oxford - Portland: Intersentia 2009, p. 3 - 16.

'Geweld tegen kinderen.', in: J.G.C.Dohmen en M.C.E.M. Draaisma, Een kwestie van grensoverschrijding., Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 57 - 72.

'Het belang van het kind in de rechtspraak: Qou Vadis? Beschouwingen naar aanleidin van enige recente rechterlijke beslissingen.', in: A.H.N. Stollenwerck e.a., In dienst van het recht grenzen verleggen., Deventer: Kluwer 2009, p. 33 - 42, Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. Gr. van der Burght.

'Het belang van het kind in de rechtspraak: Quo Vadis? Beschouwingen naar aanleiding van enige recente rechterlijke beslissingen.', in: A.H.N. Stollenwerck e.a., In dienst van het recht grenzen verleggen., Deventer: Kluwer 2009, p. 33 - 42, Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. Gr. van der Burght.

Jeugdrecht en Jeugdzorg. Zesde herziene druk, P. Vlaardingerbroek i.s.m. M.R.Bruning en T.Liefaard Amsterdam: Elsevier Juridisch 2009, 900, Doek, hfdst 1 t/m 6 en 8; Vlaardingerbroek, hfdst 12 t/m 21; Bruning, hfdst. 7; Liefaard, hfdst 9 t/m 11.

Policy and Legislative Framework providing Family Based Care 2009, 18, Keynote at the First International Conference on Family Based Care Nairobi Sept 2009.

'The UN Convention on the Rights of the Child.', in: Josine Junger-Tas and Frieder Dunkel, Reforming Juvenile Justice., Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Science + Business Media LLC 2009, Chapter 2, 19 - 32.

'Ratification', Child Abuse & Neglect 33 nr 11 , 2009, p. 846 - 848.

'The UN Convention on the Rights of the Child', in: Josine Junger - Tas and Frieder Dunkel, Reforming Juvenile Justice, New York, Dordrecht: Springer 2009, 33 - 44.

'The CRC 20 years: An overview of some of the major achievements and remaining challenges', Child Abuse & Neglect 33 , 2009, 771 782.

'Millennium Development Goals.', in: Hugh D. Hindman, The World of Child Labor. An historical and Regional Survey, New York, London: M.E.Sharpe 2009, p. 135 - 138.

2008

'De herziening Jeugdbescherming: IVRK-proof ?', in: M.R.Bruning en J. Kok, Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Commentaar op het voorontwerp van wet.FJR Congresbundel, Deventer: Kluwer 2008, p. 27 - 40.

'De pedagogische kracht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.', in: Willem Koops, Bas Levering en Micha de Winter, Opvoeding als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van de opvoeding., Amsterdam: B.V. SWP Uitgeverij 2008, p. 115 - 125.

Play in aChanging World 2008, 12, Presentation at an International Conference in Hongkong January 2008.

'The United Nations Convention on the Rights of the Child and Children Belonging to Minority Groups.', in: Kristin Henrard and Robert Dunbar, Synergies in Minority Protection. European and International Perspectives, Cambridge, New York, etc: Cambridge University Press 2008, Chapter 10, 278 - 296.

Some Reflections and Suggestions Intercountry Adoption 2008, 5, Some follow-up to Internationa Adoption Working Session at Harvard Law School Jan. 25 2008.

'The United nations Convention on the Rights of the Child and Children belonging to minorities', in: Kristin Henrard and Robert Dunbar, Synergies in Minority Protection, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2008, 278 - 296.

'Juvenile Justice: International Rights and Standards', in: Rolf Loeber, N. Wim Slot e.a., To Morrow's Criminals, Farnham/Burlington: Ashgate 2008, Chapter 14, 229 - 246.

'Juvenile Justice: International Rights and Standards', in: Rolf Loeber, N.Wim Slot e..a, Tomorrow\'s Criminals, Farnham, Burlington: Ashgate 2008, 229 - 246.

2007

'The CRC General Principles', in: Jane Connors, JeanZermatten and Anastasia Panayotidis, 18 Candles. The Convention on the Rights of the Child Reaches majority, Sion/Switzerland: Institut international des droits de l'enfant 2007, p. 31 - 42.

Child Rights in Practice. The opportunity and Responsibility of Bridging the Gap between Child Rights Practice and Rhetoric 2007, 8, Sidney BC CANADA, Febr. 25 - March 2, 2007-02-20.

Citizen Child: a struggle for recognition 2007, 8.

Children belonging to minority groups and the CRC 2007, 14.

Children's Peace Prize 2007. Rights of Children and Education, 2007, 4.

Children without Parental Care: Need for Urgent Action 2007, 8, 1st World Conference for Children without Parental Care in The Hague, Netherlands May 21-24, 2007. .

'Het recht van het kind om opgevoed te worden: Who cares about what?', in: Hans van Crombrugge, Wouter Vandenhole, Jan Willems., Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid? De Opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mensen en de rechten van het kind, Brussel: Hoger Instituut voor gezinswetenschappen 2007, p. 27 - 36.

Harmonization of National Laws with CRC. Some Observations and Suggestions 2007, 8.

Harminization of Domestic Laws with the CRC. A Practical Guide. Prepared at the request of the frican Child Policy Forum, Addis Ababa Nov 2007 2007, 13.

Het recht van het kind om opgevoed te worden: Who cares about what? 2007, 9, 30 mei 2007.

Harmonization of National laws and the CRC: some challenges 2007, 10, May 2007.

'Het VN Comite inzake de rechten van het kind. Een verslag met nebeschouwing van acht jaar lidmaatschap.', Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR) 29 nr. 10 , 2007, 228 - 235.

In the best interest of the child. Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the Child: some observations and suggestions, Addis Ababa: The African Child Policy Forum 2007, 18.

Kinderen met een handicap en hun toekomstperspectief 2007, 9, Symposium Arbeidspotentieel. Er is meer dan je denkt (Groningen, 29-11-2007) .

NGO’s, het Kinderrechtenverdrag en het VN Comité 2007, 5, May 4, 2007.

Respect for and Protection of Children's rights and ethics, 2007, 7.

Reducing Global Violence: the Role of Protecting Children from Corporal Punishment. Raul Wallenberg Humanitarian Lecture, 2007, 14.

Respect fo and Protection of Children's Rights and Ethics. Presentatie at International Seminar organised LÉnfance et Partage, Paris 20/21 Nov.2007, 2007, 8.

Response of professionals in the care for and protection of children in the era of HIV/AIDS 2007, 9, 5th African Conference on child Abuse and Neglect Kampala (Uganda) 27-29 March 2007.

The 18th Birthday of the CRC: achievements and challenges. An invitation to the USA to join the CRC 2007, 10, Child Advocacy Law Clinic 30 years University of Michigan School of Law March 29-April 1, 2007 .

The Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict: building an international wall of prevention. 2007, 11, Wilton Park Conference, Febr. 19-23, 2007.

The Child's Right to Privacy 2007, 8, Sri Lanka: Launch book Dr. Marasinghe, 29 april 2007.

The CRC Committee’s Concluding Observations for Azerbajan A Summary 2007, 14, National Conference 5th Anniversary of the UN Resolution A World Fit for Children (Baku, Azerbajan July 6, 2007) .

'The Eighteenth Birthday odf the Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', University of Michigan Journal of Law eform Vol. 41, Issue 1 (Fall) , 2007, p. 61 - 76.

The Monitoring system of the UN Convention on the Rights of the Child 2007, 8, Presentation at aconference at the University of Ottawa March 2007.

2006

Art. 12 and the Child's Right to Participation 2006, 8, First Nigel William Annual Lecture August 30 2006 Belfast In memory of Nigel William the first Northern Ireland Child Commissioner .

Children and Violence:identifying priorites and coordinating efforts 2006, 13, Presentation at the Council of Europe Conference Monaco April 4-5 2006: Building a Europe for and with Children.

Children's Rights - Tokenism and/or Empowerment? 2006, 9, Key note address at Conference on Children's Welfare in Ageing Europe Challenge and Opportunity Roskilde University (Denmark) June 14 - 16 June.

Children's Rights fundamental to well-being, and under threat. Keynote at the ACWA Conference August 14 - 17 2006 Sydney 2006, 10.

Conceptpaper HCHR for a unified standing treaty body: some comments and an alternative 2006, 6, Paper prepared for a brainstorm meeting in Liechtenstein in july 2006.

Child Justice, trends and concerns with a reflection on South Africa 2006, 10, Presentation at Workshop in South Africa August 1-2 2006 on Child Justice in South africa.

Children’s Rights and Child Abuse and Neglect 2006, 6, New Zealand ACCNN 10th Conference Wednesday Febr. 15, 2006 (7.30 pm).

Human Rights Council and Peer Review: Some observations and suggestions 2006, 6, Note prepared for the discussion on the Universal peer Review by the Human Rights CouncilJune 2006.

Indigenous Children: Children's rights, services and initiatives 2006, 6, Presentation at the ACWA conference Aug. 15 2006 Sydney.

Inserting Children’s Rights in the Constitution 2006, 6, Conference, Dublin Nov. 16, 2006.

Jeugdrecht en Jeugdzorg.Vijfde herziene druk, P. Vlaardingerbroek 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch 2006, 880.

Professional's Responsibility to Protect Children: Rights supported by the CRC 2006, 12, C.Henry Kempe Lecture at the 16th International Congress on Child Abuse and Neglect (ISPCAN), Sept. 2006 York (UK).

Reform of Reporting and Monitoring of Human Rights. One Treaty Body or ...? 2006, 4, Comments of the CRC Committe to the Proposal of the HCHR for one unified standing treaty body.

The CRC and legal protection against Stateslesness and deprivationof/denial of nationality 2006, 7, Presentation at the meting of the Open society Justice Initiative New York May 8-9 2006: Approaches to Combating Stateslesness and Arbitrary Deprivation of Nationality.

The CRC as an Inspiration and Guide 2006, 8, Presentation at the conference on Children's Rights and International Development University Ottawa& CIDA June 12 - 14 2006.

The CRC and the right to acquire and to preserve nationality 2006, 10, Draft article for Refugee Survey Quarterly.

The implementation of the CRC: Challenges for transdisciplinary approach. 2006, 11, presentation at the Brock University, St Catharines (Canada, July 2006.

'What Does the Children's Convention Require?', Emory International Law Review Vol. 20 Nr. 1(Spring) , 2006, p. 199 - 208.

2005

De minderjarige en zijn processuele (on)bekwaamheid 2005, 8, Bijdrage aan liber amicorum voor Prof Rutgers April 2005.

Juvenile justice and the (possible) role of Probation Officers 2005, 4, Presentation for All Japan Court Official and Probation Officers Tokyo October 12 2005.

'De Nederlandse aanpak van kindermishandeling: veel drassigheid en weing voortvarendheid.', in: Herman Baartman, Ruud Bullens en Jan Willems, Kindermishandeling: de politiek een zorg., Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP 2005, p. 197 - 213.

Messages included in the 2nd Concluding Observations to Japan 2005, 4, presenattion for the Japanese Federation of Bar Associations.

Panel Children with Disabilities, New York August 3 2005 2005, 8, Presentation made at side event of the 6th meeting of the Working Committee drafting a Convention on the Rights of Persond with diabilities..

Paediatrician and the Rights of the Child. University of York (UK) March 29 2004 2005, 12, Presentation at the 8th Spring meeting of the Royal College of Paediatrics and Child Health..

Protecting Children Globally: PROs and CONS of Intercountry Adoption 2005, 9, Lecture at Harvard Law School.

Protecting Children: setting Global standards 2005, 14, Presentation at the 6th ISPCAN Asian regional Conference. Singapore Nov. 18 2005.

Statement at the 6th meeting of the Working Committee for the drafting of a Covention on the Righs of Persons with dsabilities. New York Aug. 4 2005 2005, 2.

The role of children and NGO's in the 2nd consideration of the Japanese Government Report and the messages included in the Concluding Observations 2005, 10.

The CRC and Kids behind Bars. June 30 2005 Bethlehem 2005, 3, Opening Statement at the Conference on Kids Behind Bars. The Child Rights Perspective. Organised by DCI Palestine June 30 - July 2 2005 in Bethlehem.

The need for clarificationof conventions,data collection and reporting on factual information 2005, 11, Presentation at the 2nd World Conference on Children without Parental Care Atlanta.

The Second Concluding Observations to Japan and the importance of Constructive Dialogue between the Government and the Civil Socity. Some Comments 2005, 4, Presentation at Trilateral meeting (Government/Parliament/NGO)Japan Parliament Tokyo October 11 2005.

Tien jaar kinderrechten in Nederland 2005, 12, Presentatie tijdens Congres DCI/Kinderrechten collectief Nov 4 2005 Den Haag.

What does the Children's Convention require? 2005, 6, Presmtaion at conference on What's wrong with the Rights of Children? Emory University Atlanta.

2004

'Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', Combat Law : The Human Rights magazine Volume 3, Issue 1: Children's Rights , 2004.

'De aanpak van jeugdcriminaliteit: de wenselijkheid van een Europese aanpak', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg.26 nr.6 , samen met R.A.R. Bullens 2004, 138-143.

'Foreword', in: Carolyne Willow and Tina Hyder, It hurts you inside. Young children talk about smacking (summary report), United Kingdom: National Children's Bureau 2004.

'Fostering critical thinking as an alm of education', Early Childhood Matters june, number 402 , 2004, 19-23.

'Grondrechten - Pleegkinderen en hun rechten', Ars Aequi jrg 53 nr 7-8 , 2004, 561-568.

Human Rights of Children with Disabilities. Presented at the British Council Seminar, Nov. 29 – Dec. 2, 2004 London 2004, 10.

'Murat D.', Pedagogiek in Praktijk Editie 22, 15 Juni , 2004.

Meesterlijk groot voor de kleintjes: opstellen aangeboden aan professor mr. J.E. Doek ter gelegenheid van zijn emeritaat, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2004, 304.

New Tools for Understanding and Enforcing the Human Rights of Orphaned and Abandoned Children; Atlanta Oct 20 2004 2004, Presentation at conference of International Advocates for Children
Also available: Conference Synopsis.

Parents and the Rights of Parents; Strasbourg 8 December 2004, Council of Europe 2004, Presentation at the meeting of the Committee of Experts on Children and Families (CS-EF) of the Council of Europe..

Rechten van kinderen: some concluding observations and recommendations, Amsterdam: VU Uitgeverij 2004, 30, Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam Also published in English.

Rechten van kinderen: Some Concluding Observations and Recommendations. Vrije Universiteit Amsterdam, 8 september 2004 2004, 20, Rede ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar familie en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit..

'The CRC: Challenges ahead', in: G.K. Lieten (ed.), The Child Labour Problem. Issues and Solutions, Amsterdam/Geneva: IREWOC/DCI 2004, 7-22.

The CRC and Prevention of Child Abuse; Geneva Nov. 19 2004 2004, 4, Presentation at World Day for Prevention of Child Abuse..

The Child Commissioner: the Champion and the Winner is .....? Edinburgh, April 26 2004 2004, 5, Presentation at the occasion of the start of the work of the Scottish Commisioner for Children.

The CRC 15 Years:Themes and Challenges 2004, 6, Presentattion November 29 London, Children's Rights Alliance.

'The ILO Conventions and the UN Child Rights Convention.', in: G.K.Lieten, Workin Children Around the World. Child Rights and Child Realities, New Delhi: Institute for Human Development 2004, p. 11 - 27.

2003

'21 Years of international children's rights', ChildRight april, nr 195 , 2003, 7-9.

'Deprived Children: The CRC as a Tool for Change', in: International Actions on the Rights of North Korean children, Korean Association of Child Studies 2003, 3-11, publication is in Korean as are all other contributions.

'Girls, the CRC and the Committee', in: Jean Zermatten e.a. (eds.), Les droits de l’enfant et les filles? (8e Séminaire de l’Institut International des Droits de l’enfant), Sion: Institut Universitaire Kurt Bosch 2003, 189-195.

Human Rights and Legal Tools for Prevention of Female Genital Mutilation. cairo June 21 2003 2003, 6, Presentation at the Afro-Arab consultation on Female Genital Mutilation held in Cairo, June 21 and 22 2003.

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel II', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 25 nr. 4 , samen met B.E.S. Chin-A-Fat 2003, 79-83.

'Rechten asielkinderen ondergeschikt aan behoefte om flink te doen', www.justitie.nl 30 November , 2003.

'Socio-Political Aspects of a Child’s Best Interest', in: Claudia Kaufmann und Frans Ziegler (eds), Kindeswohl. Eine Interdisziplinäre Sicht, Zürich: Verlag Ruëgger 2003, 301-308.

'The UN Convention on the Rights of the Child: some Observations on the Monitoring and the Social Context of its Implementation', Journal of Law and Public Policy (University of Florida) Vol. 14, Spring 2003, issue 2 , 2003, 125-136.

'The Protection of Children’s Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', St. Louis University Public Law Review vol. 22 nr 2 , 2003, 235-52.

2002

'Modern Juvenile Justice in Europe', in: Margaret K. Rosenheim e.a., A Century of Juvenile Justice, Chicago/London: The University of Chicago Press 2002, Chapter 16, 505 - 528.

'Challenges Facing Child Protection', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 26, no 6-7 , together with Peter Lachman, Ximena Poblete, Peter O. Ebigbo, Sally Nyandiya-Bundy, Robert P. Bundy, Bev Killian 2002, 587-617.

'De strijd om gelijke rechten voor kinderen wereldwijd', in: J.J.F. Heins en G.D. Thijs (eds.), The winner takes it all? Verdelingsvraagstukken in de wereld, Amsterdam: VU Uitgeverij 2002, 99-110.

'FN’s Borne Komite nu og fremover', in: Lene Hansen (ed.), Bornekonventionen 1 Danmark, Kobenhvn: Deense Jeugdraad 2002, 53-56.

Herziening Boek 3, titel 6. Algemene inleiding en art. 798 t/m 813, Burgerlijke Rechtsvordering, 283, 2002, in verband met de wijziging van het burgerlijk procesrecht per 1 januari 2002.

Het kind, Wiens pakkie an.....? Vrije Universiteit Amsterdam 15 april 2002 2002, 15, Lezing tijdens een studiedag over: Wie de jeugd heeft.....Verantwoordelijkheid van ouders en overheid voor het wel en wee van kinderen, gehouden aan de Vtije Universiteit van Amsterdam op 15 april 2002.

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel I', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 24 nr. 12 , samen met B.E.S. Chin-A-Fat 2002, 323-328, Auteurs bespreken in deel 1 de kostenbesparing van scheidingsbemiddeling n.a.v. een onderzoek uit de Verenigde Staten. Aan de orde komen zowel besparing voor partijen als voor de overheid. Het tot op heden verrichte onderzoek blijkt veel verschillende resultaten op te leveren, veroorzaakt door verschil in toegepaste onderzoeksmethoden. Aan de orde komen aandachtspunten voor onderzoek op dit terrein. In deel 2 van dit artikel wordt onderzocht hoeveel besparing structurele invoer van scheidingsbemiddeling in Nederland zal kunnen opleveren..

'Origins (Chapter 1)', in: Anne Cohn Donelly (ed.), An International Movement to end Child Abuse. The Story of ISPCAN, Chicago: ISPCAN 2002, 4-12.

Personen- en Familierecht, Pitlo deel 1, Deventer: Kluwer 2002, 754 pp. incl. registers, 12e druk bewerkt door Prof. mr. Gr. Van der Burght en Prof. mr. J.E. Doek.

Social-Political Aspects of a Child's best interest. Fribourg March 1, 2002 2002, 15, Presentation at the Interdisciplinary Symposium. Le bien de l'enfant en perspective. University of Fribourg March 1 and 2 2002.

The CRC and the elimination of economic exploitation of children; Paper presented at International Conference "Stopping the economic exploitation of children: new approaches to fighting poverty as a means of implementing human rights? 2002, 6, 22-24 February 2002, Hattingen (Germany).

The Netherlands, Family and Succession Law (International Encyclopaedia of Laws), 18, together with Prof. Mr Gregor van der Burght 2002, 1-206, Also published as separate monography, 208 pp.; Kluwer Law International The Hague 2002.

'Truancy, drop out and delinquency: the Dutch Approach', in: Ivo Colozzi and Grazierlli Giovannini (eds.), Unprotected time of young people in the EU, Faenza: Homeless Book 2002, 237-243.

'The Vulnerable Child: from Charity to Entitlement', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 25 nr. 6/7 , 2002, 605-613, (Festschrift to Richard D. Krugman).

'The Third President (Chapter 3 Para II)', in: Anne Cohn Donelly (ed.), An International Movement to end Child Abuse. The Story of ISPCAN, Chicago: ISPCAN 2002, 23-25.

'Truancy, Drop-out and Delinquency: the Dutch Aproach', in: Ivo Colozzi and Graziella Giovannini, Unprotected time of young people in the EU. Proceedings of the Conference Bologna, October 25 - 27, 2001., Faenza (Italy): Homeless Books 2002.

Ways to strengthen the complaints procedures, particularly the individual complaint; Paper presented at International Conference "Stopping the economic exploitation of children: new approaches to fighting poverty as a means of implementing human rights? 2002, 6, 22-24 February 2002, Hattingen (Germany).

2001

'Boekbeschouwing (bespreking van: Jan C.M. Willems, Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het Recht van het kind op Persoonswording (diss.Maastricht 1998)', Themis jrg 162 , 2001, 119.

'Children and their Right to Health', Health and Human Rights. An International Journal (Harvard School of Public Health) Vol. 5 no 2 , 2001, 155-162.

Commentaar, Personen en Familierecht, 151, Deventer: Kluwer 2001.

'De jeugdige delinquent: toepassing van het strafrecht voor volwassenen en het IVRK', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 5 , 2001, 144-149.

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, samen met P. Vlaardingerbroek 's-Gravenhage: Elseviers bedrijfsinformatie 2001, 746, Studenten-editie, 4e herz. dr.

'Moet het takenpakket van de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgebreid opdat hij actief omgangsregelingen kan begeleiden en moet daartoe de wet gewijzigd worden?', Nederlands Juristenblad (NJB) jrg. 76 nr. 45-46 , samen met S.F.M. Wortmann, Gerrit Verweij, P. Vlaardingerbroek, Mariëlle Bruning, Brigitte Chin-A-Fat, Joep Zander, Annelies Henstra en M.L.C.C. de Bruijn-Lückers 2001, 2182-2184.

'Modern Juvenile Justice in Europe (Chapter 16)', in: Rosenheim, Margaret K., Franklin E. Zimring, David S. Tanenhaus, and Bernardine Dohrn (eds.), A Century of Juvenile Justice, Chigago: The University of Chicago Press 2001, 505-528.

'Preface', in: Annemieke Wolthuis and Mirjam Blaak (eds.), Trafficking in Children for Sexual Purposes from Eastern Europe to Western Europe, Amsterdam: ECPAT Europe Law Enforcement Group 2001.

'Woord vooraf', in: Brigitte Chin-A-Fat en Majone Steketee, Bemiddeling in uitvoering. Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling, Amsterdam: Verwey-Jonker Instituut en Vrije Universiteit 2001, 12.

2000

'Het gezag over minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 22 nr. 10 , 2000, 217-225.

'Minderjarigen in het recht (rubriek Rode draad 'Minderjarigen in het Recht')', Ars Aequi Vol. 49 , 2000, 25.

'Restorative Juvenile Justice (review of: Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime (Criminal Justice Press, Monsey NY, 1999)', European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Volume 8, Number 2 , 2000, 139 - 142.

1999

'Boekbeschouwing (bespreking van: Prof. mr. E.P. von Brucken Fock, Extern onderzoek en civiele jeugdrechtspleging (oratie Leiden))', Themis jrg. 160 , 1999, 21-22.

'Boekbeschouwing (bespreking van: Caroline Forder, Legal Establishment of the Parent-Child Relationship: Constitutional Principles (in Dutch, English and German Law)having regard to the European Convention for the Protection of .... (diss Maastricht 1995)', Themis jrg 160 , 1999, 58.

'Boekbeschouwing (bespreking van: E.M. Mijnarends, Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging (diss. 1999 )', Themis jrg. 160 , 1999, 339.

'Children of Divorced Parents: a voice to be heard', in: Family-Europe-21st Century: Vision and Institutions; Proceedings European Family Forum Athens, May 1998, Athens: Livanis Publishing Organization 1999, 202-207.

1998

'Child Sexual Abuse in the Netherlands', in: Rekha Wazir and Nico van Oudenhoven (ed.), Child Sexual Abuse: What can Governments do?, The Hague: Kluwer Law International 1998, 71-88.

'De minderjarige in het gezondheidsrecht: bekwaam en in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen?', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht jrg 22 nr.1 , 1998, 2-15.

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, samen met P. Vlaardingerbroek 's-Gravenhage: Elseviers bedrijfsinformatie 1998, 634, Studenten-editie, 3e herz. dr.

'The nuclear family. Who are the parents?', in: John Eekelaar and Thandabantu Nhlapo (eds.), The Changing Family, Oxford: Hart Publishing 1998, 545-552.

1997

'Introduction', in: Målfrid Grude Flekkøy and Natalie Hevener Kaufman, The Participation Rights of the Child: Rights and Responsibilities in Family and Society (Children in Charge series, 4), London and Bristol: Jessica Kingsley Publishers 1997, 200.

'Kinderbescherming als bijdrage tot herstel: op zoek naar een realistisch optimisme', Tijdschrift voor Orthopedagogiek jrg. 36 nr. 4 , 1997, 151-159.

1996

Children on the Move. How to implement their Rights to Family Life, The Hague: Nijhoff 1996, 294, Review of this book in: Revue critique de droit international privé, vol 85 (1996) nr 2, p. 388 .

'Family Violence: prevention, treatment and the law', in: International Council of Women, Violence in the Family (Proceedings International Conference), Brussels: 1996, 249-262.

'General Report', in: Jaap Doek, Hans van Loon and Paul Vlaardingerbroek (eds.), Children on the Move. How to implement their Rights to Family Life, Kluwer Law International 1996, 221-229.

'Hoe ver kan de appel van de boom vallen?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 18 nr 4 , 1996, 70-76.

'The future of Europe's Children', in: Sheena Nakou and Stefanos Pantelakis (eds.), The Child in the World of To-Morrow. The Next Generation, Pergamon, Elsevier 1996, 444-448.

1995

Algemene aantekeningen en artikelsgewijs commentaar nieuw familieprocesrecht(art. 798-813 Rv), Burgerlijke Rechtsvordering, 233 (mrt ), 1995.

'Boekbeschouwing (bespreking van: Nora Holtrust, Aan moeder's knie. De juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind. (diss. Utrecht) Nijmegen: Ars Aequi Libri 1993)', Themis nr. 3 , 1995, 108-109.

'Boekbeschouwing (bespreking van: M.J.C. Koens, Jeugdigen in de knel. Maatregelen van kinderbescherming in de toekomst (oratie Maastricht), Deventer: Kluwer 1994)', Themis nr. 4 , 1995, 154-155.

'Belangrijke informatie. Enige kanttekeningen bij het ouderlijk informatierecht', in: Drie treden. Over politiek, beleid en recht (de Ruiter-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1995, 199-212.

Bijzonder deel: Zaken van Personen- en Familierecht hoofdstuk 1-40 (uitgezonderd hoofdstuk 16, 17 en 19), Vademecum Procesrecht, 1995, Prof. mr J.E. Doek was eindredacteur.

'De ratificatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Enige beschouwingen over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk', NJCM Bulletin (20) nr.1 , 1995, 10-21.

'De aanpak van kindermischandeling en recht scheppen per protocol', in: Prof. mr T.J. van der Ploeg, Prof. mr H.J. de Ru en Dr J.W. Sap (eds.), In plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere organisaties, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, 137-150.

'Het nieuwe familieprocesrecht en zaken betreffende minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (17) nr. 3/4 , 1995, 50-53.

'Het nieuwe familieprocesrecht en het scheidingsprocesrecht', Echtscheidingsbulletin nr. 3 , 1995, 1-4.

'Kindermishandeling: recht op en/of dwang tot preventie', VK Magazine 9/3 , 1995, 18-21.

'Legal education and training in Europe; the Netherlands', International Journal of the Legal Profession (vol. 2) nr.1 , 1995, 25-44.

Parl. Geschiedenis nieuw Familieprocesrecht, Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, 29 (mrt en 30 (apr), 1995, Familieprocesrecht A-1-4, B-1, C-1-234.

Parl. Geschiedenis nieuw Jeugdstraf(proces)recht, Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, 30 (apr) en 31 (mei), 1995, Jeugdstrafrecht A-1-5, B-1-4, C-1-316.

'Relations in Child Protection', in: Tijmen J. van der Ploeg and John W. Sap (eds.), Rethinking the Balance Government and non-governamental organizations in the Netherlands, Amsterdam: VU University Press 1995, 83-93.

'Uitbreiding adoptiemogelijkheden?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 6 , 1995, 129-133.

1994

Article 19 of the UN Convention on the Rights of the Child and Pervention and Treatment of Child Abuse. Does it make a difference? 10th International Congress on Child Abuse and Neglect, Kuala Lumpur, Sept 10-13, 1994, 1994, 8.

commentaar, Personen en Familierecht, 108, 1994.

'Child Abuse and Neglect, Article 19 Convention on the Rights of the Child', The International Journal of Children's Rights vol. 2 nr. 1 , 1994, 88-96.

Divorced Parents and Children and the Convention on the Rights of the Child, presented at Symposium on the Rights to Family Environment (Charleston USA, May 1994), 1994, 25.

Family Violence: Prevention, Treatment and the Law. European Conference" Violence in the Family", Amsterdam, Oct 13-15, 1994, 15.

Impact of Child Labour: creating a lobby against child labour. Pre-Congress Seminar Urbanisation and Children, Kuala Lumpur, September 7-8, 1994, 1994, 5.

'Kunstmatige voortplanting en genetische manipulatie, enige juridische kanttekeningen (hfdst 8)', in: Prof. dr R.A.C. Hoksbergen (ed.), Hoever gaan we? Feitelijk en ethisch perspectief op moderne voortplanning en biotechnologie, Utrecht: 1994.

Legal Education in the Netherlands. Report for Colloquim on Legal Education in Europe, University of Metz, Oct 28-29 1994, 1994, 20.

'Ritueel misbruik van kinderen: meer dan rituele aandacht is nodig', VK Magazine jrg. 8 juni , 1994, 1-4.

The Law of Evidence, The Criminal Justice System and Child Abuse. 10th International Congress on Child Abuse and Neglect, Kuala Lumpur, Sept 10-13, 1994, 1994, 8.

The Child in the World of To-morrow: The Next Generation, Athens 2-5-94. Review of the Conference and some Projections for the Future, 1994, 5.

'The Juvenile Court: an endangered species?', European Journal on Criminal Policy and Research vol. 2 nr. 2 , 1994, 42-56.

1993

'Boekbeschouwing (bespreking van: A.M.L. Broekhuysen-Molenaar, Civielrechtelijke aspecten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap (diss. Leiden) Deventer 1991)', Themis , 1993, 285-289.

'Bestrijding van de jeugdcriminaliteit: Voorwaarts mars! (editorial)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 , 1993, 173.

'Het nieuwe echtscheidingsprocesrecht: een mooie nieuwe weg met slipgevaar', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1993, 2-5.

'In Memorium Jan Wiarda', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 , 1993, 174-175.

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, samen met P. Vlaardingerbroek Den Haag: VUGA 1993, 449 incl. registers.

'Recente ontwikkelingen in de ondertoezichtstelling', in: Overheid en Patiënt (afscheidsbundel De Smit), Arnhem: Gouda Quint 1993, 305-318.

Transsexualism, Medicine and the Law, General Report t.b.v. XXIIIrd Colloqui on European Law on the Council of Europe (Amsterdam, April 14-16, 1993), 1993, 29.

'Van oude dogma's en dingen die voorbijgaan', in: Kinderen beschermen en jeugdhulp verlenen, Arnhem: Gouda Quint 1993, 157-173.

1992

Afstamming en vaderschap, Titel 11 Boek 1 BW, Advocaat en Praktijk, nr. 32, april, 1992.

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW, Personen en Familierecht, nr. 99, september, 1992.

'De minderjarige in het gezondheidsrecht, enige kanttekeningen bij toekomstige wetgeving in Recht en Gezondheid', in: Oscar Oldenburg-bundel, Amsterdam: VU Uitgeverij 1992, 73-86.

'De "definitieve" regeling van het omgangsrecht: een weerbarstige kwestie', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2) , 1992, 26-33.

'De minderjarige verdachte en DNA onderzoek', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 4 , 1992, 80-82.

'"Hukuksal Mudahale mi Terapi mi', in: Cocilk Istismari ve Ihmali. Nat. Conference on Child Abuse and Neglect, Ankara 12-14 Haziran 1989, 1992, 215-222, Turkse vertaling van voordracht gehouden tijdens the First National Workshop on Child Abuse and Neglect in Ankara (12-14 juni 1989) over "Therapy or legal intervention".

'Kanttekeningen bij HR 4-12-1990, RvdW 1991', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr.8 , 1992, 47-48.

'Kindermishandeling en het strafrecht', in: Prof. dr H. Baartman en mr drs A. van Montfoort (eds.), Kindermishandeling . Resultaten van multidisciplinair onderzoek, samen met mr drs A. J. van Montfoort Utrecht: Data Medica 1992, 263-279.

'Kindermishandeling, beroepsgeheim, privace en inzage van gegevens', in: Prof. dr H. Baartman en mr drs A. van Montfoort (eds.), Kindermishandeling . Resultaten van multidisciplinair onderzoek, Utrecht: Data Medica 1992, 279-300.

'Kan de kinderbescherming veranderen?', in: De menselijke maat (Hoefnagels bundel), Arnhem: Gouda Quint 1992, 179-193.

'Noot bij beslissing Centr. Med. Tuchtcollege van 24 maart 1992', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1992/57 (december) , 1992, 482-490.

'Parental Separation and Remarriage: the attribution of parental responsibilities. Rapport t.b.v. de Raad van Europa, Second European Conference on Family Law, Budapest 15-16 October 1992', in: Doc. Conf. /FA (92)2, Strassbourg, September 23, 1992, 1992, 27-46, also published in French.

'The current status of the United Nations Convention on the Rights of the Child', in: Sharon Detrick (ed.), The United Nations Convention on the Rights of the Child. A guide to the "Travaux Préparatoires", Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1992, 632-641.

'The Convention on the Rights of the Child and the World Summit on Children: Promising Development?', in: Child Exploitation and Abuse. A global phenomenon, Report of the first Asian Conference on Child Exploitation and Abuse, Dec 17-19, 1990, Calcutta: 1992, 33-38.

'Waar haalt de jeugd het recht vandaan? Enige beschouwingen n.a.v. de inaugurele rede van mr A. Rutten-Roos (bespreking van: A. Rutten-Roos, Waar haalt de jeugd het recht vandaan? (oratie Leiden) 1992)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1992, 210-214.

1991

Bewerking hoofdstuk 54, Vademecum Strafzaken, suppl. 38, juli, 1991, in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet Jeugdhulpverlening.

Bewerking van titels 6a, 6b, 7 en 8 van Boek 3 Rv, Burgerlijke Rechtsvordering, suppl. 198, febr, 1991, in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen, van het nieuwe omgangsrecht na scheiding en van de internationale verdragen inzake kinderontvoering.

'De wet jeugdhulpverlening en het isolement van de justitiële jeugdbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1991, 166-172.

'Kindermishandeling en justitiële interventie; een wankel evenwicht tussen weldadigheid en gewelddadigheid.', in: Symposiumverslag Dr A. Terruwestichting, 1991, 15-27.

'Kunstmatige voortplanting en genetische manipulatie. Enkele juridische kanttekeningen', PRANA, Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen okt/nov , 1991, 28-37.

'Management of Child Abuse and Neglect at the International Level: Trends and Perspectives.', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 15 , Sup. I , 1991, 51-56.

Op weg naar een samenhangend (jeugd)welzijnsbeleid, Utrecht: NIWZ publicatie 1991, 20.

'Rechten van het kind in mondiaal perspectief', ECI Info Special (Verslag Congres 17/11/89) , 1991, 87-92.

'The future of the juvenile court', in: Josine Junger-Tas, Leonieke Boendermaker and Peter H. van der Laan (eds.), The future of the juvenile justice system, Leuven/Amersfoort: Acco 1991, 197-211.

'Van een "gesloten" naar een "open" familieprocesrecht?', in: Wezen en Vorm (zgn Heemskerk-bundel), Utrecht: LEMMA 1991, 65-81.

1990

Bewerking titel 11 Boek 1 BW over afstammming en vaderschap, Advocaat en Praktijk, 26 april, 1990.

Bewerking parlementaire geschiedenis Wetsvoorstel herziening omgangsrecht (wetsvoorstel 18.964), Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording, 21 en 22, 1990.

Bewerking titel 13, 14 en 15 Boek 1 BW, Personen en Familierecht, 91 (augustus), 1990.

'Erkenning door een gehuwd man, HR 10 november 1989', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1990, 39-45.

'Familierecht in beweging; blijft de ambtenaar van de BS onbewogen', Het Personeel Statuut 41e jaargang nr 6 (nov/dec) , 1990, 4-11.

'Het belang van het kind en het recht', in: drs J.B. Weenink(ed.), Het belang van het kind in het geding, Amsterdam: VU Uitgeverij 1990, 73-93.

'Jeugdreclassering: Geen verleden. Wel een toekomst?', Sancties Tijdschrift over straffen en maatregelen 4 , 1990, 193-203.

'Jeugdstrafprocesrecht en het vervolgingscriterium', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1990, 182-185.

'Meldingsplicht, ja of nee', in: H. Baartman, A. Burgess e.a.(eds.), Incest en hulpverlening, Amersfoort/Leuven: Acco 1990, 274-280.

'Rubriek Kinderrecht en kinderbescherming', Delikt en Delinkwent , 1990, 169 -174.

1989

'De rechtspositie van pleegouders: een belangrijke doorbraak n.a.v. HR 10-3-1989', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 , 1989, 140-148.

'Dilemma's in de kinderbescherming', in: Verslag Themadag "Kinderbescherming in beweging (vrijdag, 9 juni 1989), Haarlem: Raad voor de Kinderbescherming 1989, 36-47.

'Enige beschouwingen over de psychiatrie en het jeugd(beschermings)recht', in: Psychiatrische en juridische bemoeiing met slachtoffers en jeugdigen, Amsterdam: 1989, 79-99.

'Het recht van het kind op identiteit', in: P.C.Th.M. van Eeuwijk en J.H.A. van Loon (eds.), Identiteitsproblemen bij adoptiekinderen, Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger 1989, 47-63.

'Herziening van het jeugdstrafrecht: bedenkelijke ontwikkelingen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 10, jrg. 11 , 1989.

'Kunstmatige voortplanting. Enige gezondheidsrechtelijke beschouwinge, preadvies t.b.v. de Calv. Juristen Vereniging en de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap', in: Kunstmatige voortplanting, Recht en Ethiek, Zwolle: Tjeenk Willink 1989, 47-67.

'O Futuro do tribunal de menores', Infancia e Juventude Revista da Direcço-Geral dos Sevicos Tutelares de Menores 89.3/Julho-Setembro , 1989, 9-27.

'Ouderlijke macht buiten en na huwelijk n.a.v. Ktr. Wageningen 24-2-1988, Rb. Amsterdam 4-5-1988, Ktr Enschede 26-1-1988 en Rb. Arnhem 25-2-1988', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 , 1989, 14-17.

'Sexuele exploitatie van kinderen: Op weg naar uitbanning?', in: Verslag van het Symposium Sexuele exploitatie van kinderen/Kinderhandel hier en in de derde wereld, Den Haag: 1989, 29-32.

'Schijnerkenningen en spookachtige oplossingen', Nederlands Juristenblad (NJB) , 1989, 856-857, rubriek (O+M).

'Voogdijverwijzing ten gunste van pleegouders ook in geval de voogdij bij een der ouders berust? N.a.v. Hof Arnhem 16-9-1988', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 11 , 1989, 117-118.

1988

'Afdeling rechtspraak Raad van State 9 februari 1988 (No RO2.86.1442) en 26 februari 1988 (no R)2.86.1649);', Administratiefrechtelijke Beslissingen nr 353 en 354 , 1988, 1048-1053, Toepassing richtlijnen voor opneming adoptie van een buitenlands pleegkind. WetA rob art. 8 lid 1; Vreemdelingcirculaire 1982, Hoofdstuk B 18; BW art. 1: 228 lid 1; EVRM art. 12; IVPB art. 23.

Bewerking Boek I titel 12 en Boek III, titel 6a, 6b, 7 en 8, Rechtsvordering, suppl. 171 en 173, 1988, in verband met o.a. de inwerkingtreding van de Wet van 26-11-1987 Stb. 542 (iwtr. 6-1-1988) tot wijziging van enige bepalingen (artt. 892,904,912,925,960,965,972) in het Wetb. Van Brv en van de Wet van 3-12-1987, Stb 590 (op 1 april 1988) houdende een nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken.

'Child Abuse and Neglect: identification, treatment and prevention and the Rights of Cchildren. Voordracht National Seminar on Child Abuse and Neglect, Seoul, South Korea, Nov. 29-30 1988', in: Proceedings of the National Seminar, 1988, 5-30 en 31-51, p. 31-51 is de Koreaanse vertaling van de voordracht.

Echtscheiding en omgangsrecht (in de serie: Hoofdstukken echtscheidingsrecht), samen met Mr R.C. Gisolf Den Haag: VUGA 1988, 92.

'Foreword, Summary and Final Recommendations', in: Report of the Pre-Congress Semnar on Child Exploitation as a Modern World System, Amsterdam: 1988, 94-98, Seminar held in Sydney, August 1986.

Gehele herziening van hoofdstuk 54, Kinderstrafzaken (voortaan: Strafrecht voor jeugdigen), Vademecum Strafzaken, 1988, 54 - 1- 202.

'Geheimhouding verblijfplaats uit huis geplaatste minderjarige; ondertoezichtstellng; rechtsingang bij KR; art. 6 en 8 EVRM; Besch. KR 's Gravenhage 14 april 1987', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 87-91.

'Geen recht op informatie voor de ouder-niet-voogd. Besch. Rb 's Gravenhage 9-3-1988; Wijzigiging ouder-voogdij t.g.v. pleegouders Besch. Rb Zutphen 28-12-1987; Wijziging of ontzetting van de toeziende voogdij Rb Zutphen 20-2-1988;', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 167-170, Verzoek opheffing ots en voogdijwijziging Rb. Zutphen 13-8-1987.

'Informatierecht gescheiden ouder-niet-voogden; art. 8 EVRM, Besch. KR 's-Gravenhage, 2 juni 1987', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 67-68.

Jeugdrecht en jeugdbescherming, samen met Mr H.M.A. Drewes Deventer: Kluwer 1988, 513 incl. bijlagen, noten en registers, tweede herziene druk.

'Nawoord', in: Dr S.M.J. van Hekken en drs W.M. Schoorl-Bouwman (eds.), Weggelopen jongeren en hun ouders, Amsterdam: VU-Uitgeverij 1988, 70-74.

'Ondertoezichtstelling blijft in stand ondanks wijzigin of wegvallen van het gezag, HR 11 dec. 1987, RvdW 1987, 236 en Besch. KR 's-Gravenhage, 11 jan. 1988', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 104-106.

'OTS, twee jaar uithuisplaatsing, (gedwongen) ontheffing: de legale ondergraving van een gedwongen marsroute, HR 13 nov. 1987, RvdW 1987, 209 en Besch. KR 's-Gravenhage, 6 juni 1985', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 107-109.

'Ondertoezichtstelling en het belang van het kind: een toverformule in het kwadraat', in: Met het oog op het belang van het kind, 1988, 97-107.

'Pleegkind, pleegouders, de toepassing van art. 299a, Boek 1 BW en de betekenis van art. 6, 8 en 14 EVRM, Besch. KR Assen, 3 febr. 1987', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 10 , 1988, 64-67.

'Working Children, Special Presentation at the Second Asian Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bangkok, Febr 8-13, 1988', in: Final Report, 1988, 41-48.

1987

'Afschrift op drift? (I)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 2 , 1987, 46-58.

'Afschrift op drift? (II)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 3 , 1987, 86-96.

'Afdeling Rechtspraak Raad van State 13 maart 1986, Vreeswijk vs Staatssecretaris van Justitie. Inzake toepasselijkheid Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) naast artikelen 908a + 908b Rv.', Administratiefrechtelijke Beslissingen afl. 6 nr. 65 , 1987.

Bewerking Boek III, titel 6A, 6B, 7 en 8, Rechtsvordering, 1987, in verband met o.a.de inwerkingtreding op 1 januarie 1987 van de wet van 18-6-1986, Stb. 329 en de AMvB 14-11-1986, Stb. 578 beide betreffende de verzending van stukken in verzoekschriftprocedures.

Comparative Legal Systems, Keynote speech tijdens First European Congress on Child Abuse and Neglect, Rhodes Greece 6-10 April, 1987, 1987, 15 + bijlagen.

'De minderjarige patient: toestemming, inzage, beroepsgeheim en informatie', in: de Boerhave Commissie (eds.), Juridische praktijkproblemen voor de arts, Leiden: Rijksuniversiteit Leiden 1987, 63-85.

'Financiele ondertoezichtstelling bij beschikkingen KR Zwolle, 21-1-1985, KR Amsterdam 19-3-1986, Hof Amsterdam 24-11-1986', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 4 , 1987, 138-144.

'Het jonge kind en zijn ouders: Slaan, mag dat? Iets over kinderbescherming en ouderlijke autonomie', in: A.P. van Nes e.a. (eds.), Werk in uitvoering, Aerdenhout: Stichting Medisch Kleuter Dagverblijf Margriet 1987, 151-163.

Kinderarbeid en Ontwikkelingssamenwerking, 1987, 85 met talrijke bijlagen, Rapport in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dir. Gen. Internationale Samenwerking.

Levensbeeindiging bij minderjarigen, Amsterdam: VU Uitgeverij 1987, 60.

Management of Child Abuse and Neglect at the International Level: Trends and Perspectives. Keynote address at the Conference on "Child Protection for the 21st Century (October 21-23 1987, Denver), 1987, 18.

Prevention of Child Maltreatment in the next 25 years: International Perspectives; Keynote speech during Sixteenth Annual Child Abuse and Neglect Symposium, Keystone, Colorado, May 18-22 1987, 1987, 13.

'Preventie en Overheidsbeleid', in: Rom Haanstra e.a.(eds.), Geweld tegen kinderen, Opstellen over preventie en hulpverlening bij kindermishandeling, 's Gravenhage: Vereniging tegen Kindermishandeling 1987, 195-209.

'Toepassing nieuw artikel 280 Sr', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 1 , 1987, 24-27.

'Uitzetting vreemdeling/omgangsrecht/vie familiale bij Pres. Rb Leeuwarden 18-8-1986 (KG)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 1 , 1987, 27-29.

'Uitzetting vreemdelng/schending art. 8 EVRM bij rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dd 7 okt 1986 inzake Berrrehab en Berrehab tegen de Staat der Nederlanden (rek. Nr 10730/84)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 6 , 1987, 191-195.

1986

'Artikel 280 Sr. en het Weglopen: herhaalt de geschiedenis zich?', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening , 1986, 95-99.

'Child Abuse and Neglect, Alternative Approaches', in: Z. Bankowski and M. Carballo (eds.), Battered Children and Child Abuse. Proceedings of the XIXth CIOMS Round Table Conference, Bern, Switzerland, Dec. 4-6 1985, Geneva: Council of International Organizations of Medical Sciences CIOMS 1986, 130-145.

'Honderd jaar Wetboek van Strafrecht: hoe vitaal is het kinderstrafrecht', in: Symposium Jeugdstrafrecht (Boekenreeks Familie- en Jeugdrecht nr 2), 1986, 27-51.

Kinderstrafzaken, Hoofdstuk 54, Vademecum Strafzaken, Arnhem: Gouda Quint 1986, (54) 1-173.

'Leerlingenstatuut en jeugdrecht', in: Onderwijsrecht 4, Verslag van een studiemiddag over het Leerlingenstatuut, georganiseerd door de Vereniging voor het Onderwijsrecht op vrijdag 20 september 1985, Koninklijke Vermande BV 1986, 19-34.

'Laat hulp en recht in hun waarde', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening , 1986, 203-207.

'Uitzetting vreemdeling/Vie Familiale/art. 8 EFVRM/klacht ontvankelijk Europese Commische voor de Rechten van de Mens, 8 mrt 1985 (rekestnr 10730/84 Berrebab/Koster vs Staat der Nederlanden)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1986, 143-148.

1985

'Bespreking diverse rechterlijke uitspraken inzake blokkaderecht, pleegouders en hun procesrechtelijke positie', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 5 , 1985, 148-158.

'Beschikking Rb. Amsterdam, 19 maart 1985: Geen absoluut vetorecht van de moeder bij erkenning van een kind', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 7 , 1985, 218-223.

Bewerking, Burgerlijke Rechtsvordering, 144 (april), 1985, in verband met o.a. inwerkingtreding op 1 januari 1985 van wet van 30 augustus 1985, Stb. 404 tot wegneming van ongelijkheden tussen man en vrouw in het familierecht.

'Child Pornography and Legislation in the Netherlands', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 9 , 1985, 411-413, also published in Internationalm Children's Rights Monitor, Vol. 2 (1985) 12-14.

'Children in Especially Disadvantaged Circumstances, some remarks from an international perspective', in: Nimrod O. Bwibo and Philista P.M. Onyango (eds.), Proceedings of the Regional Workshop on Children in Especially Disadvantaged Circumstances. Nairobi, Kenya 9-13 April 1985, 1985, IV en 22 (summaries).

'Een schok in het familie- en jeugdrecht; iets over de scheuren en barsten', Nederlands Juristenblad (NJB) , 1985, 213-217.

'Incest, enige inleidende opmerkingen. Voordracht tijdens Incest Symposium op 7 november en 18 december 1984 te Amersfoort', in: Symposiumverslag Incest, Utrecht: 1985, 8-14.

'International Developments in the Prevention and Treatment of Child Abuse, presentation for the 6th National conference on Child Abuse and Neglect, Baltimore 25-28 September 1983', in: A Commitment to Children, Strengthening families communities and Services, Conference Proceedings, Washington: 1985, 78.

'Internationale kinderontvoering', Justitiële verkenningen nr. 2 , 1985, 31-48.

'KR Den Haag 1-3-1984, Emigratie en omgangsrecht; Hof A'dam 2-2-1985, Omgangsrecht na ontheffing gezag; KR Den Haag 28-11-1984 en Hof A'dam 9-1-1985 Omgangsrecht biologische vader/niet-erkenner; Ktr Eindhoven 26-7-1984, Ouderlijke macht voor ongehuwden', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 2 , 1985, 57-65.

'Preventie en aanpak van kindermishandeling in Nederland', in: Europees symposium, Naar een coordinatie van wetgeving en beleid inzake preventie en aanpak kindermishandeling binnen de Europese Gemeenschap, Antwerpen: Vereniging Kind en Geweld 1985, 23-38.

'Presidential Address for the 5th International Congress on Child Abuse and Neglect, Montreal 9-12 September 1984', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 9 nr 1 , 1985, 3-6, presidential address held as president of the International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect.

'Recht en Anti-Semitisme: Is de strafwet een papieren tijger', in: Veertig jaar na '45, Visies op hedendaags antisemitisme, ingeleid door Prof. dr L. de Jong, Amsterdam: Meulenhof 1985, 168-194, ook opgenomen in: Gelijkheid, Gelijwaardigheid, Discriminatie en Recht, Prof. P.L. Dijk e.a. (Diësrede VU 1985, VU-Uitgeverij 1985) 121 e.v..

'The Exploitation of Child Labour: what can be done to eliminate it?', in: United Nations International Seminar on Ways and Means of Achieving the Elimination of the Exploitation of Child Labour in all parts of the World, Geneva 28 oktober- 8 november 1985 (UN document G/SA 216/3 (38); HR Geneva 1985 (2) W.P. 7), 1985.

'Vonnis Rb. Groningen 20 febr 1985, Veroordeling JAC wegens overtreding van art. 208 Sr.', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr 3 , 1985, 96-100.

1984

'De Triangel en de kinderrechter', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) 39e jrg , 1984, 143-149.

'De kinderrechter: op volle kracht vooruit met de bezuinigingswind in de zeilen', Ars Aequi jrg. 33 , 1984, 145-147 (Meesters-Column).

Jeugdrecht en jeugdbescherming in Nederland, samen met Mr H.M.A. Drewes Deventer: Kluwer 1984, 450 incl. bijlagen, noten en registers.

Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, uitgave van wetteksten, samen met mr G. Delfos Zwolle: 1984, 143.

Omgangsrecht (in de serie: Recht, gezin en samenleving), Den Haag: VUGA 1984, 200.

Ouderlijke macht en minderjarigheid (deel 2 in de serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht), samen met mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1984, 150.

Voogdij (deel 3 in de serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht), samen met mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1984, 150.

'Presidential Message II', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 8 , 1984, 275-278.

'Policy options on child abuse and neglect, summary of a presentation held during the First Sout and Southeast Asia Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Jakarta 21-24 November 1983', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 8 , 1984, 385-386.

1983

Afstamming en vaderschap, Advocaat en Praktijk, 10 (december), Alphen aan den Rijn: Samson 1983.

Bewerking van de titels 7 en 8 van Boek 3 van rechtspleging in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en handlichting, resp. adoptie, Burgerlijke Rechtsvordering, 131 (juni), Deventer: Kluwer 1983.

'Concept-notitie benadert raad voor de kinderbescherming te weinig vanuit cliënt', SJOW , 1983, 104-106.

Kinderbescherming in Nederland, samen met Mr S. Slagter Amsterdam: gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1983, 82, tweede herziene druk.

Organen van kinderbescherming (deel 4 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, samen met Mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1983, 222.

'Presidential Message I', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 7 , 1983, 255-260.

'Relatievrijheid van de ouders gezien in het perspectief van het belang van het kind, voordracht tijdens de Leidse Conferentie Relatievrijheid en recht, 25-26 mei 1982', in: W.C.J. Robert en J.M.A. Waaijer (eds.), Relatievrijheid en recht, Deventer: Kluwer 1983, 288-293.

'Society, children and parents, voordracht tijdens het Symposium " Kind in de kabel" gehouden t.g.v. 25 jaar Therapeutische gezinsverpleging op 6-7 mei 1983', in: Symposiumverslag april, 1983, 21-30.

1982

'La Situazione olandese', in: Ernesto Caffo (ed.), Abusi e violenze all'infanzia, Milano: Edizioni Unicopli 1982, 91-99, voordracht tijdens 1e congres Italiaanse Vereniging voor de preventie van kindermishandeling februari/maart 1980.

'De "volle" wezen en de kinderbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1982, 104-108.

'Echtscheiding en de rapportage van de raad voor de kinderbescherming', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2 , 1982, 57-72.

'Jurisprudentie betreffende het omgangsrecht', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1982, 25-29, Hof A'dam 29 okt. 1981 (frustreren van omgang: overtreding van art. 279 Sr?) KR 's Gravenhage 20-11-1979, NJ 1981, 85 (vaststelling omgangsregeling h.t.l. na echtscheiding in buitenland). Kinderrechter Arnhem 17 juni 1981 (idem KR 's-Gravenhage).

'Jurisprudentie betreffende pleegking/pleegouders: gedwongen ontheffing geschorste voogd/toepassing kinderbeschermingsverdrag', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1982, 49-54, Hof 's Gravenhage, beschikkingen van 25 sept. 1981 en 30 okt. 1981.

'Jurisprudentie betreffende Alimentatie na echtscheiding; de rechtspositie van de 2de echtgenote; het derden-verz.)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1982, 228-230, Beschikking Hof 's Hertogenbosch 7 mei 1982.

'L' intervention judiciaire à l'égard des mineurs délinquants au Pays-Bas, rapportage par Deuxièmes journées européennes de Défense Sociale "la protection judiciaire de l'enfance", Varenna 26-28 mai 1980', Sauvegarde de l' enfance (Revue de l'association française pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence) nr 1 , 1982, 59-81, also published in Cahiers de Défense Sociale Numéro Spécial mai 1980.

Maatregelen van kinderbescherming (deel 5 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, samen met Mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1982, 191.

Vaderschap, afstamming en adoptie (deel 1 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, samen met Mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1982, 172, Deze serie vormt een voortzetting van de twee handboeken over het kinderrecht gepubliceerd in 1974 en 1977.

1981

'Afstammingsrecht en de gelijkberechtiging van het kind (preadvies)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 129-199.

'Het belang van het kind in het Kinderstrafrecht: Beginselen', in: Opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem: Gouda Quint 1981, 23-41.

'Jurisprudentie betreffende adoptie', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 25-30, Hof A' dam 26-3-1980 (adoptie uitgesproken bij een leeftijdsverschil van 17 jaar). Hof Arnhem 6-2-1980 (verzoek tot postume adoptie ontvankelijk in dien leeftijdsverschil tussen overleden echtgenoot en te adopteren kind groter is dan 50 jaar)..

'Jurisprudentie betreffende OTS', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 60-64, Besch. Kinderrechter Arnhem 27-2-1980 (OTS ter voorkoming van mogelijke uitzetting). Hof A'dam 5-12-1980 (uithuisplaatsing en hoger beroep)..

'Jurisprudentie betreffende rechtspositie pleegouders', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 64-68, Pres.Rb. Almelo 23-5-1980 (Afgifte in kort geding/vervangende toest. Kinderrechten?). Besch. Kinderrechter A'dam 2-11 1979 (vervangende toest. Kinderrechter en het belang van het kind, art 246a). Besch. Kinderrechter Alkmaar 29-4-1980 (toepassing art. 299a boek 1 BW; niet mogelijk bij toeziende voogdij/wel bij tijdelijke voogdij/het belang van het kind)..

'Jurisprudentie betreffende de minderjarige en zijn recht op levensonderhoud', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 91-98, HHR 27 juni 1980 (nr 5400) Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 24 jan. 1980 (ex-echtgenoten en de som ineens) Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 12 okt. 1978 Rb. Arnhem (enkelvoudige kamer) 26 juni 1980 (som ineens)..

'Jurisprudentie betreffende het kinderstrafrecht, HR 2-12-1980, NJ '81 (verschijningsplicht van de minderjarige verdachte)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1981, 159.

'Pleegouders: hun rechtspositie in het Nederlandse recht; voordracht tijdens de 2e Internationale Konferentie Pleegzorg 29 augustus - 5 september 1981 te Slagharen', Verslag van de 2e Internationale Konferentie Pleegzorg 29 augustus - 5 september 1981 te Slagharen , Deventer: Stichting tot Bevordering van Pleegzorg 1981, 76-84, English version of conference papers also published.

'Report on the workshop Child Abuse and Neglect', Today's Priorities in Mental Health Volume 1 Stuart H. Fine, Robert Krell and Tsung-yi lin (eds.), , 1981, 181-185, Held lecture and contributed to the workshop Child Abuse and Neglect during the International Congres of the World Federation for Mental Health on: Children and Families, Needs, Rights and Action..

'Sexual Abuse of Children: An examination of Criminal Laws in Europe', in: Patricia Beezley Mrazek and C. Henry Kempe(eds.), Sexually Abused Children and their Families, London: Pergamon Press 1981, 75-85.

1980

'De vertrouwensarts inzake kindermishandeling', in: Mr J.A.C. Bartels, Mr G. Delfos, Prof. mr J.E. Doek en Drs L. van der Sijs(eds.), 75 jaar kinderwetten, Zwolle: Tjeenk Willink 1980.

Het kind en zijn recht, Rotterdam: Kooyker Wetenschappelijke Uitgeverij 1980, 189.

'Jurisprudentie betreffende pleegouders: blokkaderecht en "eigenrichting". President Rb. Haarlem (mr v.d. Haak) 11 april 1979, President Rb. Haarlem (mr v.d. Haak) 25 juli 1979, Hof Amsterdam (mrs de Kanter, Witteman en Sluijter) 14 december 1979', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1980, 55-62.

'Jurisprudentie betreffende art. 591a Sv. en de gewezen minderjarige verdachte HR 4-12-1979', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1980, 125-128, NJ 1980, 160.

'Vervolging van minderjarigen en de rol van de kinderrechter', in: Strafrecht in perspectief. Een bundel bijdragen op strafrechtelijk gebied t.g.v. het 100 jarig besdtaan der Vrije Universiteit te Amsterdam, Arnhem: Gouda Quint 1980, 317-327.

'Vertrouwensarts met/zonder rechtsbescherming (voordracht tijdens symposium gehouden op 2 mei 1980 te Maastricht)', Kindermishandeling en hulpverlening; Brochure. , Maastricht: Stuurgroep Jaar van het Kind 1980.

1979

'Jurisprudentie betreffende ouderlijk gezag, minderjarigheid, maatregelen van kinderbescherming, adoptie, kinderstrafrecht', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1979, 57-65.

'Jurisprudentie betreffende alimentatie ten behoeve van kinderen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1979, 96-102.

'Jurisprudentie betreffende het Kinderbeschermingsverdrag van 1961', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1979, 123-125, HR 4-11-77, NJ 1978, 175; HR 23-12-77, NJ 1978, 606.

'Meesterskolom', Ars Aequi juli/augustus , 1979, Themanummer "Het kind".

Nieuw Jeugdrecht, Overig losbladige uitgaven, samen met Mr G. Delfos en Mr I. Jansen Den Haag: VUGA 1979.

1978

'Aspects juridiques de la protection de l'enfance et de l'adolescence en Hollande', Sauvegarde de l' enfance (Revue de l'association française pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence) juin/septembre , 1978, 396-414, also published in Bulletin de l'Union Mondiale pour la sauvegarde de l'enfence et de l'adolescence, 15e année, octobre/décembre 1978.

'Child abuse in the Netherlands: Medical referees', Chigago Kent Law Review vol. 54 nr. 3 , 1978, 785-826, special issue on Child Abuse.

'De minderjarige in de inrichting', Justitiële verkenningen nr. 4 , samen met mr S. Slagter 1978.

'De maatschappelijk werker en zijn raad', SJOW , 1978, 76 e.v..

'Directie Kinderbescherming (bespreking van: verslag Directie Kinderbescherming 1975 en 1976)', SJOW , 1978, 108.

'Het vreemde kind en het nederlandse recht', in: dr W.H.G. Wolters (eds.), Adoptie van buitenlandse kinderen, Nijkerk: Callenbach 1978, 33-67.

'Jurisprudentie betreffende echtscheiding', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht , 1978, 21-28.

Kleine Gids bij het Kinderrecht, Amersfoort: Uitgeverij Bekkering 1978, 158.

'MIK-projecten op weg naar het (bittere?) einde', SJOW , 1978, 162.

'Nabeschouwing', in: A. Baggelaar, J.E. Doek, M. Pijl, H. van Reenen en J.E. Stuve (eds.), Minderjarig/onbevoegd, een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders, Zwolle: Tjeenk Willink 1978, 271-299.

'Ouderlijke macht-rechten voor minderjarigen', in: A. Baggelaar, J.E. Doek, M. Pijl, H. van Reenen en J.E. Stuve (eds.), Minderjarig/onbevoegd, een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders, Zwolle: Tjeenk Willink 1978, 67-75.

'Ook in interne kinderbescherming koude sanering', SJOW , 1978, 188 e.v..

'Openbare discussie vraagt minder vrijblijvendheid', SJOW , 1978, 262 e.v..

'Polio: ook een zaak voor justitie', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) nr. 10 , 1978, 637-653.

'Preadviezen Vereniging Familie- en Jeugdrecht (bespreking)', SJOW , 1978, 170 e.v..

Wat is een goede raad voor de toekomst? Enige beschouwingen over het ontstaan en de mogelijke) ontwikkelingen van de Raden voor de Kinderbescherming. Openbare les in uitgewerkte vorm., Alphen aan den Rijn: Samson 1978, 76.

1977

'Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik, Nomos Verlagsgesellschaft 1975)', Review of Socialist Law , 1977, 351-352.

'Begeleidingscommissie voor MIK-experimenten', SJOW , 1977, 258 e.v..

'Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands, 1974)', Review of Socialist Law , 1977, 360-362.

'Gemikt', SJOW , 1977, 212 e.v..

'Gemikt', SJOW , 1977, 231 e.v..

'Gemikt/de LSJ over MIK', SJOW , 1977, 257 e.v..

'Gemikt/Gaat MIK de mist in?', SJOW , 1977, 279 e.v..

'Juridische aspecten', in: Dr W.H.G. Wolters(ed.), Het mishandelde kind: Herkenning, hulpverlening en preventie, Nijkerk: Callenbach 1977, 57-67, een derde druk van dit boek verscheen in 1981.

'Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Afschaffen', Themis nr.2 , 1977, 112-121.

Kinderbescherming in Nederland, samen met Mr S. Slagter Amsterdam: gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1977, 72, also translated and published in German, English and French.

Kinderrecht, strafrechtelijk deel, samen met Mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1977, 526, derde geheel herziene druk (van de Bie's) handboek.

Kinderstrafrecht. Enige beschouwingen over de grondslagen en de toekomst van een strafrecht van bijzondere aard. Pre-advies voor de Calvinistische Juristen Vereniging, samen met Prof. Mr G.E. Mulder 1977, 44.

'Recht der Jugend und des Bildungswesens (bespreking van Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens, Berliner Wissenschafts-Verlag)', SJOW , 1977, 280.

'SJOWpagina', SJOW , 1977, 77.

'Trage brij met heel weinig krenten', SJOW , 1977, 287 e.v..

'Wettelijke regeling rechtspositie minderjarigen nodig?', SJOW , 1977, 274 e.v..

1976

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, Minderjarig, minderwaardig?)', Themis , 1976, 53-57.

'Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken (bespreking van: J.J.I. Verburg, Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken, 1977)', SJOW , 1976, 39 e.v..

'Kindermishandeling: juridische aspecten', Medisch Contact , 1976, 694-696.

Meer rechten voor minderjarigen, gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1976, 116, eerste druk in 1974.

'"Men is hier zeer geporteerd voor samenwerkers, voor integratie zelfs"', SJOW , 1976, 132 e.v..

'Ouders, voogdij en kinderen', in: Recht, ouders en kinderen, bundel referaten postacademiale cursus RO Groningen, Groningen: Tjeenk Willink 1976.

'Regionalisatie in welzijnszorg', SJOW , 1976, 113 e.v..

'Rapportage', SJOW , 1976, 459 e.v..

'Staatssecretaris Wim Meijer:"In de komende jaren vast een geweldige herverkaveling te verwachten"', SJOW , 1976, 125 e.v..

'SJOW pagina', SJOW , 1976, 131.

'SJOW pagina', SJOW , 1976, 450.

'Van Agt en Zeevalking doen beloften die de kinderbeschermers zelf moeten waarmaken', SJOW , 1976, 372 e.v..

'Weglopers in getallen (boekbespreking)', SJOW , 1976, 36 e.v..

1975

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr M. Rood-de Boer, Jeugdbeleid?)', Themis , 1975, 355-358.

'Commissie bestudeerde colleges van raden van kinderbescherming', SJOW , 1975, 243 e.v..

De kortste weg van jeugdbescherming naar jeugdwelzijnswerk, samen met Prof. dr van Beugen, drs L. van der Sijs en mevrouw H. Winkler Meppel: Boom 1975, 96.

'De wegloopcirculaire: een slag in de lucht', SJOW , 1975, 300 e.v..

'De Wee van Werken aan Jeugdwelzijn', SJOW , 1975, 463 e.v..

'Hoorzittingen van de Werkgroep Min: het ritueel van de inspraak?', SJOW , 1975, 155 e.v..

'Het schip en zijn eigenaar', SJOW , 1975, 230 e.v..

'Justitiebegroting 1976: geen bezuiniging op de kinderbescherming', SJOW , 1975, 356 e.v..

'Justitiebegroting 1976: wetgeving komt op gang', SJOW , 1975, 370 e.v..

'Kinderbescherming en de justitiebegroting', SJOW , 1975, 351 e.v..

'Pro Juventute 75 jaar: een impressie van een feest- en afscheidsdag', SJOW , 1975, 449 e.v..

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', Nederlands Juristenblad (NJB) , samen met anderen 1975, 97 e.v..

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', SJOW , 1975, 149 e.v..

'Stichting of vereniging?', SJOW , 1975, 337.

'Twee mensen en het recht (bespreking van: M. Beuckens-Vries e.a. (eds.), Twee mensen en het recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1974)', SJOW , 1975, 494.

'Weglopen in een doolhof?', SJOW , 1975, 211 e.v..

'Wetsontwerp adoptie en rechtspositie pleegouders', SJOW , 1975, 377 e.v..

1974

'De vader en zijn kind', in: Jeugdrecht op een keerpunt, bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr J. Wiarda, Groningen: Tjeenk Willink 1974, 67-89.

'De kortste weg, of: vier eenzame fietsers bij kilometerpaal 1', SJOW , 1974, 451 e.v..

'Juridische beschouwingen over het verschijnsel Kindermishandeling', in: M.N. Sint-van den Heuvel en mr J.E. Everts-Goddard(eds.), Kindermishandeling, Deventer: Van Loghum Slaterus 1974, 60-85.

'Juridische beschouwingen over het verschijnsel Kindermishandeling', in: M.N. Sint-van den Heuvel en mr J.E. Everts-Goddard (eds.), Kindermishandeling en hulpverlening, Deventer: Van Loghum Slaterus 1974, 247-261.

Kinderrecht, civielrechtelijk deel, samen met Mr G. Delfos Zwolle: Tjeenk Willink 1974, 585, totaal herziene 5e druk.

Meer rechten voor minderjarigen, gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1974, 116, tweede druk in 1976.

'Rapport Jeugdbeschermingsrecht: de oudjes doen het nog best!', SJOW , 1974, 371 e.v..

'Weglopen? We moeten opschieten', SJOW , 1974, 435 e.v..

1973

'De minderjarige en het recht op kosteloze rechtsbijstand', SJOW , 1973, 470 e.v..

'Een kind loopt weg, loopt het recht achter of mee?', SJOW , 1973, 59 e.v..

1972

Vijftig jaar ondertoezichtstelling (proefschrift), Zwolle: Tjeenk Willink 1972, 356 met statistieken.

'Verslag van het Congres Hulp en Recht, 31 oktober 1972 gehouden t.g.v. het 50-jarig bestaan van de kinderrechter en ondertoezichtstelling', in: Hulp en Recht: en nu verder, Uitgave van de Kommissie 1972 van de Sectie kinderrechtspraak van de Ned. Ver. voor Rechtspraak en de Sektie Gezinsvoogdij van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming 1972, 14-37.

1970

'Kindermishandeling', Nederlands Juristenblad (NJB) , 1970, 598-610 en 639-649.'The CRC general Principles', in: Jane Connors, Jean Zermatten and Anastasia Panayotidis, 18 Candles. The Convention on the Rights of the Child Reaches Majority, Sion: Institut International des droits de l\' enfant , 31 - 42.

'Litigating the Rights of the Child: Taking Stock After 25 Years of the CRC', in: Ton Liefaard. Jaap E, Doek, Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, Ton Liefaard Dordrecht Heidelberg New York London: Springer , 1 - 12.