Articles in journals

sorted by: alphabet | year | journal

'21 Years of international children's rights', ChildRight april, nr 195 (2003) p. 7-9

'Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik, Nomos Verlagsgesellschaft 1975)', Review of Socialist Law (1977) p. 351-352

'Aspects juridiques de la protection de l'enfance et de l'adolescence en Hollande', Sauvegarde de l' enfance (Revue de l'association franÁaise pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence) juin/septembre (1978) p. 396-414
also published in Bulletin de l'Union Mondiale pour la sauvegarde de l'enfence et de l'adolescence, 15e annťe, octobre/dťcembre 1978

'Afschrift op drift? (I)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 2 (1987) p. 46-58

'Afschrift op drift? (II)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 3 (1987) p. 86-96

'Artikel 280 Sr. en het Weglopen: herhaalt de geschiedenis zich?', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening (1986) p. 95-99

'Afstammingsrecht en de gelijkberechtiging van het kind (preadvies)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) p. 129-199

'Article 6 CRC and the Views of the CRC Committee', Stellenbosch Law Review Regtstydskrift Vol 26, No 2 (2015) p. 254 - 271

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, Minderjarig, minderwaardig?)', Themis (1976) p. 53-57

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr M. Rood-de Boer, Jeugdbeleid?)', Themis (1975) p. 355-358

'Begeleidingscommissie voor MIK-experimenten', SJOW (1977) p. 258 e.v.

'Boekbeschouwing (bespreking van: A.M.L. Broekhuysen-Molenaar, Civielrechtelijke aspecten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap (diss. Leiden) Deventer 1991)', Themis (1993) p. 285-289

'Bestrijding van de jeugdcriminaliteit: Voorwaarts mars! (editorial)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 (1993) p. 173

'Boekbeschouwing (bespreking van: Nora Holtrust, Aan moeder's knie. De juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind. (diss. Utrecht) Nijmegen: Ars Aequi Libri 1993)', Themis nr. 3 (1995) p. 108-109

'Boekbeschouwing (bespreking van: M.J.C. Koens, Jeugdigen in de knel. Maatregelen van kinderbescherming in de toekomst (oratie Maastricht), Deventer: Kluwer 1994)', Themis nr. 4 (1995) p. 154-155

'Boekbeschouwing (bespreking van: Prof. mr. E.P. von Brucken Fock, Extern onderzoek en civiele jeugdrechtspleging (oratie Leiden))', Themis jrg. 160 (1999) p. 21-22

'Boekbeschouwing (bespreking van: Jan C.M. Willems, Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het Recht van het kind op Persoonswording (diss.Maastricht 1998)', Themis jrg 162 (2001) p. 119

'Boekbeschouwing (bespreking van: Caroline Forder, Legal Establishment of the Parent-Child Relationship: Constitutional Principles (in Dutch, English and German Law)having regard to the European Convention for the Protection of .... (diss Maastricht 1995)', Themis jrg 160 (1999) p. 58

'Boekbeschouwing (bespreking van: E.M. Mijnarends, Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging (diss. 1999 )', Themis jrg. 160 (1999) p. 339

'Book Review:The UN Convention on the Rights of the Child. An Analalysis of Treaty Provisions and Implications of US Ratification', Child Abuse & Neglect Vol. 33 Number 11 (2009) p. p. 846 - 848

'Commissie bestudeerde colleges van raden van kinderbescherming', SJOW (1975) p. 243 e.v.

'Child abuse in the Netherlands: Medical referees', Chigago Kent Law Review vol. 54 nr. 3 (1978) p. 785-826
special issue on Child Abuse

'Child Abuse and Neglect, Article 19 Convention on the Rights of the Child', The International Journal of Children's Rights vol. 2 nr. 1 (1994) p. 88-96

'Child Pornography and Legislation in the Netherlands', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 9 (1985) p. 411-413
also published in Internationalm Children's Rights Monitor, Vol. 2 (1985) 12-14

'Concept-notitie benadert raad voor de kinderbescherming te weinig vanuit cliŽnt', SJOW (1983) p. 104-106

'Challenges Facing Child Protection', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 26, no 6-7 (2002) p. 587-617 together with Peter Lachman, Ximena Poblete, Peter O. Ebigbo, Sally Nyandiya-Bundy, Robert P. Bundy, Bev Killian

'Children and their Right to Health', Health and Human Rights. An International Journal (Harvard School of Public Health) Vol. 5 no 2 (2001) p. 155-162

'Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', Combat Law : The Human Rights magazine Volume 3, Issue 1: Children's Rights (2004)

'De minderjarige en het recht op kosteloze rechtsbijstand', SJOW (1973) p. 470 e.v.

'De kortste weg, of: vier eenzame fietsers bij kilometerpaal 1', SJOW (1974) p. 451 e.v.

'De wegloopcirculaire: een slag in de lucht', SJOW (1975) p. 300 e.v.

'De Wee van Werken aan Jeugdwelzijn', SJOW (1975) p. 463 e.v.

'Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands, 1974)', Review of Socialist Law (1977) p. 360-362

'De minderjarige in de inrichting', JustitiŽle verkenningen nr. 4 (1978) samen met mr S. Slagter

'De wet jeugdhulpverlening en het isolement van de justitiŽle jeugdbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1991) p. 166-172

'De "definitieve" regeling van het omgangsrecht: een weerbarstige kwestie', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2) (1992) p. 26-33

'De minderjarige verdachte en DNA onderzoek', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 4 (1992) p. 80-82

'De maatschappelijk werker en zijn raad', SJOW (1978) p. 76 e.v.

'Directie Kinderbescherming (bespreking van: verslag Directie Kinderbescherming 1975 en 1976)', SJOW (1978) p. 108

'De ratificatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Enige beschouwingen over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk', NJCM Bulletin (20) nr.1 (1995) p. 10-21

'De Triangel en de kinderrechter', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) 39e jrg (1984) p. 143-149

'De kinderrechter: op volle kracht vooruit met de bezuinigingswind in de zeilen', Ars Aequi jrg. 33 (1984) p. 145-147 (Meesters-Column)

'De "volle" wezen en de kinderbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1982) p. 104-108

'De minderjarige in het gezondheidsrecht: bekwaam en in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen?', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht jrg 22 nr.1 (1998) p. 2-15

'De aanpak van jeugdcriminaliteit: de wenselijkheid van een Europese aanpak', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg.26 nr.6 (2004) p. 138-143 samen met R.A.R. Bullens

'De jeugdige delinquent: toepassing van het strafrecht voor volwassenen en het IVRK', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 5 (2001) p. 144-149

'De aanpak van kindermishandeling in Suriname: internationale verplichtingen en standaards', Academic Journal of Suriname jrg. 3 (2012) p. 235-240 T.Graafsma

'Een kind loopt weg, loopt het recht achter of mee?', SJOW (1973) p. 59 e.v.

'Een schok in het familie- en jeugdrecht; iets over de scheuren en barsten', Nederlands Juristenblad (NJB) (1985) p. 213-217

'Echtscheiding en de rapportage van de raad voor de kinderbescherming', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2 (1982) p. 57-72

'Familierecht in beweging; blijft de ambtenaar van de BS onbewogen', Het Personeel Statuut 41e jaargang nr 6 (nov/dec) (1990) p. 4-11

'Fostering critical thinking as an alm of education', Early Childhood Matters june, number 402 (2004) p. 19-23

'Gemikt', SJOW (1977) p. 212 e.v.

'Gemikt', SJOW (1977) p. 231 e.v.

'Gemikt/de LSJ over MIK', SJOW (1977) p. 257 e.v.

'Gemikt/Gaat MIK de mist in?', SJOW (1977) p. 279 e.v.

'Grondrechten - Pleegkinderen en hun rechten', Ars Aequi jrg 53 nr 7-8 (2004) p. 561-568

'Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken (bespreking van: J.J.I. Verburg, Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken, 1977)', SJOW (1976) p. 39 e.v.

'Hoorzittingen van de Werkgroep Min: het ritueel van de inspraak?', SJOW (1975) p. 155 e.v.

'Het schip en zijn eigenaar', SJOW (1975) p. 230 e.v.

'Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Afschaffen', Themis nr.2 (1977) p. 112-121

'Het nieuwe echtscheidingsprocesrecht: een mooie nieuwe weg met slipgevaar', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1993) p. 2-5

'Het nieuwe familieprocesrecht en zaken betreffende minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (17) nr. 3/4 (1995) p. 50-53

'Het nieuwe familieprocesrecht en het scheidingsprocesrecht', Echtscheidingsbulletin nr. 3 (1995) p. 1-4

'Herziening van het jeugdstrafrecht: bedenkelijke ontwikkelingen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 10, jrg. 11 (1989)

'Het gezag over minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 22 nr. 10 (2000) p. 217-225

'Hoe ver kan de appel van de boom vallen?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 18 nr 4 (1996) p. 70-76

'Het VN Comite inzake de rechten van het kind. Een verslag met nebeschouwing van acht jaar lidmaatschap.', Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR) 29 nr. 10 (2007) p. 228 - 235

'Het recht van het kind op gezondheid', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. NJCM-Bulletin 38/4 juli-augustus 2013 (2013) p. 482 - 499 S. Spronk

'In Memorium Jan Wiarda', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 (1993) p. 174-175

'Internationale kinderontvoering', JustitiŽle verkenningen nr. 2 (1985) p. 31-48

'Jeugdreclassering: Geen verleden. Wel een toekomst?', Sancties Tijdschrift over straffen en maatregelen 4 (1990) p. 193-203

'Justitiebegroting 1976: geen bezuiniging op de kinderbescherming', SJOW (1975) p. 356 e.v.

'Justitiebegroting 1976: wetgeving komt op gang', SJOW (1975) p. 370 e.v.

'Kindermishandeling: juridische aspecten', Medisch Contact (1976) p. 694-696

'Kindermishandeling', Nederlands Juristenblad (NJB) (1970) p. 598-610 en 639-649

'Kinderbescherming en de justitiebegroting', SJOW (1975) p. 351 e.v.

'Kunstmatige voortplanting en genetische manipulatie. Enkele juridische kanttekeningen', PRANA, Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen okt/nov (1991) p. 28-37

'Kindermishandeling: recht op en/of dwang tot preventie', VK Magazine 9/3 (1995) p. 18-21

'Kinderbescherming als bijdrage tot herstel: op zoek naar een realistisch optimisme', Tijdschrift voor Orthopedagogiek jrg. 36 nr. 4 (1997) p. 151-159

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel I', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 24 nr. 12 (2002) p. 323-328 samen met B.E.S. Chin-A-Fat
Auteurs bespreken in deel 1 de kostenbesparing van scheidingsbemiddeling n.a.v. een onderzoek uit de Verenigde Staten. Aan de orde komen zowel besparing voor partijen als voor de overheid. Het tot op heden verrichte onderzoek blijkt veel verschillende resultaten op te leveren, veroorzaakt door verschil in toegepaste onderzoeksmethoden. Aan de orde komen aandachtspunten voor onderzoek op dit terrein. In deel 2 van dit artikel wordt onderzocht hoeveel besparing structurele invoer van scheidingsbemiddeling in Nederland zal kunnen opleveren.

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel II', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 25 nr. 4 (2003) p. 79-83 samen met B.E.S. Chin-A-Fat

'Kinderrechten in de rechtspraak: een internationaal perspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 37, afl. 4 (2015) p. 82 - 87 T.Liefaard

'Kind en ouders in de 21e eeuw: een kinderrechtenperspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Jaargang 39 nr 5 (2017) p. 148 - 152

'Legal education and training in Europe; the Netherlands', International Journal of the Legal Profession (vol. 2) nr.1 (1995) p. 25-44

'Laat hulp en recht in hun waarde', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening (1986) p. 203-207

'"Men is hier zeer geporteerd voor samenwerkers, voor integratie zelfs"', SJOW (1976) p. 132 e.v.

'Management of Child Abuse and Neglect at the International Level: Trends and Perspectives.', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 15 , Sup. I (1991) p. 51-56

'MIK-projecten op weg naar het (bittere?) einde', SJOW (1978) p. 162

'Meesterskolom', Ars Aequi juli/augustus (1979)
Themanummer "Het kind"

'Murat D.', Pedagogiek in Praktijk Editie 22, 15 Juni (2004)

'Moet het takenpakket van de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgebreid opdat hij actief omgangsregelingen kan begeleiden en moet daartoe de wet gewijzigd worden?', Nederlands Juristenblad (NJB) jrg. 76 nr. 45-46 (2001) p. 2182-2184 samen met S.F.M. Wortmann, Gerrit Verweij, P. Vlaardingerbroek, MariŽlle Bruning, Brigitte Chin-A-Fat, Joep Zander, Annelies Henstra en M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers

'Minderjarigen in het recht (rubriek Rode draad 'Minderjarigen in het Recht')', Ars Aequi Vol. 49 (2000) p. 25

'Ook in interne kinderbescherming koude sanering', SJOW (1978) p. 188 e.v.

'Openbare discussie vraagt minder vrijblijvendheid', SJOW (1978) p. 262 e.v.

'O Futuro do tribunal de menores', Infancia e Juventude Revista da DirecÁo-Geral dos Sevicos Tutelares de Menores 89.3/Julho-Setembro (1989) p. 9-27

'Pro Juventute 75 jaar: een impressie van een feest- en afscheidsdag', SJOW (1975) p. 449 e.v.

'Polio: ook een zaak voor justitie', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) nr. 10 (1978) p. 637-653

'Preadviezen Vereniging Familie- en Jeugdrecht (bespreking)', SJOW (1978) p. 170 e.v.

'Presidential Message II', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 8 (1984) p. 275-278

'Presidential Message I', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 7 (1983) p. 255-260

'Rubriek Kinderrecht en kinderbescherming', Delikt en Delinkwent (1990) p. 169 -174

'Regionalisatie in welzijnszorg', SJOW (1976) p. 113 e.v.

'Rapportage', SJOW (1976) p. 459 e.v.

'Rapport Jeugdbeschermingsrecht: de oudjes doen het nog best!', SJOW (1974) p. 371 e.v.

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', Nederlands Juristenblad (NJB) (1975) p. 97 e.v. samen met anderen

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', SJOW (1975) p. 149 e.v.

'Recht der Jugend und des Bildungswesens (bespreking van Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens, Berliner Wissenschafts-Verlag)', SJOW (1977) p. 280

'Ritueel misbruik van kinderen: meer dan rituele aandacht is nodig', VK Magazine jrg. 8 juni (1994) p. 1-4

'Rechten asielkinderen ondergeschikt aan behoefte om flink te doen', www.justitie.nl 30 November (2003)

'Restorative Juvenile Justice (review of: Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime (Criminal Justice Press, Monsey NY, 1999)', European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Volume 8, Number 2 (2000) p. 139 - 142

'Ratification', Child Abuse & Neglect 33 nr 11 (2009) p. p. 846 - 848

'Staatssecretaris Wim Meijer:"In de komende jaren vast een geweldige herverkaveling te verwachten"', SJOW (1976) p. 125 e.v.

'SJOW pagina', SJOW (1976) p. 131

'SJOW pagina', SJOW (1976) p. 450

'Stichting of vereniging?', SJOW (1975) p. 337

'SJOWpagina', SJOW (1977) p. 77

'Schijnerkenningen en spookachtige oplossingen', Nederlands Juristenblad (NJB) (1989) p. 856-857
rubriek (O+M)

'Twee mensen en het recht (bespreking van: M. Beuckens-Vries e.a. (eds.), Twee mensen en het recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1974)', SJOW (1975) p. 494

'Trage brij met heel weinig krenten', SJOW (1977) p. 287 e.v.

'The Juvenile Court: an endangered species?', European Journal on Criminal Policy and Research vol. 2 nr. 2 (1994) p. 42-56

'The UN Convention on the Rights of the Child: some Observations on the Monitoring and the Social Context of its Implementation', Journal of Law and Public Policy (University of Florida) Vol. 14, Spring 2003, issue 2 (2003) p. 125-136

'The Protection of Childrenís Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', St. Louis University Public Law Review vol. 22 nr 2 (2003) p. 235-52

'The Vulnerable Child: from Charity to Entitlement', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 25 nr. 6/7 (2002) p. 605-613
(Festschrift to Richard D. Krugman)

'The CRC 20 years: An overview of some of the major achievements and remaining challenges', Child Abuse & Neglect 33 (2009) p. 771 782

'The Eighteenth Birthday odf the Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', University of Michigan Journal of Law eform Vol. 41, Issue 1 (Fall) (2007) p. p. 61 - 76

'The international legal framework for the protection of children in armed conflict', Disarmement Forum (UNIDIR) three.2011 (2011) p. 7 - 22
Special Issue on Children and conflict; Disarmement Forum is published by the United Nations Institute for Disarmement Research

'Uitbreiding adoptiemogelijkheden?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 6 (1995) p. 129-133

'Van Agt en Zeevalking doen beloften die de kinderbeschermers zelf moeten waarmaken', SJOW (1976) p. 372 e.v.

'Vrijstelling van school en de rechten van het kind', Nederlands Juristenblad jrg 91 nr 6 (2016) p. 380 - 386 Ton Liefaard, Denise Verschoor

'Weglopers in getallen (boekbespreking)', SJOW (1976) p. 36 e.v.

'Weglopen? We moeten opschieten', SJOW (1974) p. 435 e.v.

'Weglopen in een doolhof?', SJOW (1975) p. 211 e.v.

'Wetsontwerp adoptie en rechtspositie pleegouders', SJOW (1975) p. 377 e.v.

'Wettelijke regeling rechtspositie minderjarigen nodig?', SJOW (1977) p. 274 e.v.

'Waar haalt de jeugd het recht vandaan? Enige beschouwingen n.a.v. de inaugurele rede van mr A. Rutten-Roos (bespreking van: A. Rutten-Roos, Waar haalt de jeugd het recht vandaan? (oratie Leiden) 1992)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1992) p. 210-214

'What Does the Children's Convention Require?', Emory International Law Review Vol. 20 Nr. 1(Spring) (2006) p. p. 199 - 208