Articles in journals

sorted by: year | journal | alphabet

2017

'Kind en ouders in de 21e eeuw: een kinderrechtenperspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Jaargang 39 nr 5 (2017) p. 148 - 152

2016

'Vrijstelling van school en de rechten van het kind', Nederlands Juristenblad jrg 91 nr 6 (2016) p. 380 - 386 Ton Liefaard, Denise Verschoor

2015

'Article 6 CRC and the Views of the CRC Committee', Stellenbosch Law Review Regtstydskrift Vol 26, No 2 (2015) p. 254 - 271

'Kinderrechten in de rechtspraak: een internationaal perspectief', Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 37, afl. 4 (2015) p. 82 - 87 T.Liefaard

2013

'Het recht van het kind op gezondheid', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. NJCM-Bulletin 38/4 juli-augustus 2013 (2013) p. 482 - 499 S. Spronk

2012

'De aanpak van kindermishandeling in Suriname: internationale verplichtingen en standaards', Academic Journal of Suriname jrg. 3 (2012) p. 235-240 T.Graafsma

2011

'The international legal framework for the protection of children in armed conflict', Disarmement Forum (UNIDIR) three.2011 (2011) p. 7 - 22
Special Issue on Children and conflict; Disarmement Forum is published by the United Nations Institute for Disarmement Research

2009

'Book Review:The UN Convention on the Rights of the Child. An Analalysis of Treaty Provisions and Implications of US Ratification', Child Abuse & Neglect Vol. 33 Number 11 (2009) p. p. 846 - 848

'Ratification', Child Abuse & Neglect 33 nr 11 (2009) p. p. 846 - 848

'The CRC 20 years: An overview of some of the major achievements and remaining challenges', Child Abuse & Neglect 33 (2009) p. 771 782

2007

'Het VN Comite inzake de rechten van het kind. Een verslag met nebeschouwing van acht jaar lidmaatschap.', Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR) 29 nr. 10 (2007) p. 228 - 235

'The Eighteenth Birthday odf the Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', University of Michigan Journal of Law eform Vol. 41, Issue 1 (Fall) (2007) p. p. 61 - 76

2006

'What Does the Children's Convention Require?', Emory International Law Review Vol. 20 Nr. 1(Spring) (2006) p. p. 199 - 208

2004

'Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', Combat Law : The Human Rights magazine Volume 3, Issue 1: Children's Rights (2004)

'De aanpak van jeugdcriminaliteit: de wenselijkheid van een Europese aanpak', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg.26 nr.6 (2004) p. 138-143 samen met R.A.R. Bullens

'Fostering critical thinking as an alm of education', Early Childhood Matters june, number 402 (2004) p. 19-23

'Grondrechten - Pleegkinderen en hun rechten', Ars Aequi jrg 53 nr 7-8 (2004) p. 561-568

'Murat D.', Pedagogiek in Praktijk Editie 22, 15 Juni (2004)

2003

'21 Years of international children's rights', ChildRight april, nr 195 (2003) p. 7-9

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel II', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 25 nr. 4 (2003) p. 79-83 samen met B.E.S. Chin-A-Fat

'Rechten asielkinderen ondergeschikt aan behoefte om flink te doen', www.justitie.nl 30 November (2003)

'The UN Convention on the Rights of the Child: some Observations on the Monitoring and the Social Context of its Implementation', Journal of Law and Public Policy (University of Florida) Vol. 14, Spring 2003, issue 2 (2003) p. 125-136

'The Protection of Childrenís Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child: Achievements and Challenges', St. Louis University Public Law Review vol. 22 nr 2 (2003) p. 235-52

2002

'Challenges Facing Child Protection', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 26, no 6-7 (2002) p. 587-617 together with Peter Lachman, Ximena Poblete, Peter O. Ebigbo, Sally Nyandiya-Bundy, Robert P. Bundy, Bev Killian

'Kostenbesparing van scheidingsbemiddeling - deel I', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 24 nr. 12 (2002) p. 323-328 samen met B.E.S. Chin-A-Fat
Auteurs bespreken in deel 1 de kostenbesparing van scheidingsbemiddeling n.a.v. een onderzoek uit de Verenigde Staten. Aan de orde komen zowel besparing voor partijen als voor de overheid. Het tot op heden verrichte onderzoek blijkt veel verschillende resultaten op te leveren, veroorzaakt door verschil in toegepaste onderzoeksmethoden. Aan de orde komen aandachtspunten voor onderzoek op dit terrein. In deel 2 van dit artikel wordt onderzocht hoeveel besparing structurele invoer van scheidingsbemiddeling in Nederland zal kunnen opleveren.

'The Vulnerable Child: from Charity to Entitlement', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 25 nr. 6/7 (2002) p. 605-613
(Festschrift to Richard D. Krugman)

2001

'Boekbeschouwing (bespreking van: Jan C.M. Willems, Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het Recht van het kind op Persoonswording (diss.Maastricht 1998)', Themis jrg 162 (2001) p. 119

'Children and their Right to Health', Health and Human Rights. An International Journal (Harvard School of Public Health) Vol. 5 no 2 (2001) p. 155-162

'De jeugdige delinquent: toepassing van het strafrecht voor volwassenen en het IVRK', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 5 (2001) p. 144-149

'Moet het takenpakket van de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgebreid opdat hij actief omgangsregelingen kan begeleiden en moet daartoe de wet gewijzigd worden?', Nederlands Juristenblad (NJB) jrg. 76 nr. 45-46 (2001) p. 2182-2184 samen met S.F.M. Wortmann, Gerrit Verweij, P. Vlaardingerbroek, MariŽlle Bruning, Brigitte Chin-A-Fat, Joep Zander, Annelies Henstra en M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers

2000

'Het gezag over minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 22 nr. 10 (2000) p. 217-225

'Minderjarigen in het recht (rubriek Rode draad 'Minderjarigen in het Recht')', Ars Aequi Vol. 49 (2000) p. 25

'Restorative Juvenile Justice (review of: Gordon Bazemore and Lode Walgrave, Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime (Criminal Justice Press, Monsey NY, 1999)', European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice Volume 8, Number 2 (2000) p. 139 - 142

1999

'Boekbeschouwing (bespreking van: Prof. mr. E.P. von Brucken Fock, Extern onderzoek en civiele jeugdrechtspleging (oratie Leiden))', Themis jrg. 160 (1999) p. 21-22

'Boekbeschouwing (bespreking van: Caroline Forder, Legal Establishment of the Parent-Child Relationship: Constitutional Principles (in Dutch, English and German Law)having regard to the European Convention for the Protection of .... (diss Maastricht 1995)', Themis jrg 160 (1999) p. 58

'Boekbeschouwing (bespreking van: E.M. Mijnarends, Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging (diss. 1999 )', Themis jrg. 160 (1999) p. 339

1998

'De minderjarige in het gezondheidsrecht: bekwaam en in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen?', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht jrg 22 nr.1 (1998) p. 2-15

1997

'Kinderbescherming als bijdrage tot herstel: op zoek naar een realistisch optimisme', Tijdschrift voor Orthopedagogiek jrg. 36 nr. 4 (1997) p. 151-159

1996

'Hoe ver kan de appel van de boom vallen?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg 18 nr 4 (1996) p. 70-76

1995

'Boekbeschouwing (bespreking van: Nora Holtrust, Aan moeder's knie. De juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind. (diss. Utrecht) Nijmegen: Ars Aequi Libri 1993)', Themis nr. 3 (1995) p. 108-109

'Boekbeschouwing (bespreking van: M.J.C. Koens, Jeugdigen in de knel. Maatregelen van kinderbescherming in de toekomst (oratie Maastricht), Deventer: Kluwer 1994)', Themis nr. 4 (1995) p. 154-155

'De ratificatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Enige beschouwingen over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk', NJCM Bulletin (20) nr.1 (1995) p. 10-21

'Het nieuwe familieprocesrecht en zaken betreffende minderjarigen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (17) nr. 3/4 (1995) p. 50-53

'Het nieuwe familieprocesrecht en het scheidingsprocesrecht', Echtscheidingsbulletin nr. 3 (1995) p. 1-4

'Kindermishandeling: recht op en/of dwang tot preventie', VK Magazine 9/3 (1995) p. 18-21

'Legal education and training in Europe; the Netherlands', International Journal of the Legal Profession (vol. 2) nr.1 (1995) p. 25-44

'Uitbreiding adoptiemogelijkheden?', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 6 (1995) p. 129-133

1994

'Child Abuse and Neglect, Article 19 Convention on the Rights of the Child', The International Journal of Children's Rights vol. 2 nr. 1 (1994) p. 88-96

'Ritueel misbruik van kinderen: meer dan rituele aandacht is nodig', VK Magazine jrg. 8 juni (1994) p. 1-4

'The Juvenile Court: an endangered species?', European Journal on Criminal Policy and Research vol. 2 nr. 2 (1994) p. 42-56

1993

'Boekbeschouwing (bespreking van: A.M.L. Broekhuysen-Molenaar, Civielrechtelijke aspecten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap (diss. Leiden) Deventer 1991)', Themis (1993) p. 285-289

'Bestrijding van de jeugdcriminaliteit: Voorwaarts mars! (editorial)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 (1993) p. 173

'Het nieuwe echtscheidingsprocesrecht: een mooie nieuwe weg met slipgevaar', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1993) p. 2-5

'In Memorium Jan Wiarda', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 8 (1993) p. 174-175

1992

'De "definitieve" regeling van het omgangsrecht: een weerbarstige kwestie', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (2) (1992) p. 26-33

'De minderjarige verdachte en DNA onderzoek', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 4 (1992) p. 80-82

'Waar haalt de jeugd het recht vandaan? Enige beschouwingen n.a.v. de inaugurele rede van mr A. Rutten-Roos (bespreking van: A. Rutten-Roos, Waar haalt de jeugd het recht vandaan? (oratie Leiden) 1992)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1992) p. 210-214

1991

'De wet jeugdhulpverlening en het isolement van de justitiŽle jeugdbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1991) p. 166-172

'Kunstmatige voortplanting en genetische manipulatie. Enkele juridische kanttekeningen', PRANA, Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen okt/nov (1991) p. 28-37

'Management of Child Abuse and Neglect at the International Level: Trends and Perspectives.', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 15 , Sup. I (1991) p. 51-56

1990

'Familierecht in beweging; blijft de ambtenaar van de BS onbewogen', Het Personeel Statuut 41e jaargang nr 6 (nov/dec) (1990) p. 4-11

'Jeugdreclassering: Geen verleden. Wel een toekomst?', Sancties Tijdschrift over straffen en maatregelen 4 (1990) p. 193-203

'Rubriek Kinderrecht en kinderbescherming', Delikt en Delinkwent (1990) p. 169 -174

1989

'Herziening van het jeugdstrafrecht: bedenkelijke ontwikkelingen', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht nr. 10, jrg. 11 (1989)

'O Futuro do tribunal de menores', Infancia e Juventude Revista da DirecÁo-Geral dos Sevicos Tutelares de Menores 89.3/Julho-Setembro (1989) p. 9-27

'Schijnerkenningen en spookachtige oplossingen', Nederlands Juristenblad (NJB) (1989) p. 856-857
rubriek (O+M)

1987

'Afschrift op drift? (I)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 2 (1987) p. 46-58

'Afschrift op drift? (II)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht jrg. 9 nr. 3 (1987) p. 86-96

1986

'Artikel 280 Sr. en het Weglopen: herhaalt de geschiedenis zich?', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening (1986) p. 95-99

'Laat hulp en recht in hun waarde', Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening (1986) p. 203-207

1985

'Child Pornography and Legislation in the Netherlands', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 9 (1985) p. 411-413
also published in Internationalm Children's Rights Monitor, Vol. 2 (1985) 12-14

'Een schok in het familie- en jeugdrecht; iets over de scheuren en barsten', Nederlands Juristenblad (NJB) (1985) p. 213-217

'Internationale kinderontvoering', JustitiŽle verkenningen nr. 2 (1985) p. 31-48

1984

'De Triangel en de kinderrechter', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) 39e jrg (1984) p. 143-149

'De kinderrechter: op volle kracht vooruit met de bezuinigingswind in de zeilen', Ars Aequi jrg. 33 (1984) p. 145-147 (Meesters-Column)

'Presidential Message II', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 8 (1984) p. 275-278

1983

'Concept-notitie benadert raad voor de kinderbescherming te weinig vanuit cliŽnt', SJOW (1983) p. 104-106

'Presidential Message I', Child Abuse and Neglect: The International Journal Vol. 7 (1983) p. 255-260

1982

'De "volle" wezen en de kinderbescherming', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1982) p. 104-108

'Echtscheiding en de rapportage van de raad voor de kinderbescherming', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2 (1982) p. 57-72

1981

'Afstammingsrecht en de gelijkberechtiging van het kind (preadvies)', FJR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1981) p. 129-199

1979

'Meesterskolom', Ars Aequi juli/augustus (1979)
Themanummer "Het kind"

1978

'Aspects juridiques de la protection de l'enfance et de l'adolescence en Hollande', Sauvegarde de l' enfance (Revue de l'association franÁaise pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence) juin/septembre (1978) p. 396-414
also published in Bulletin de l'Union Mondiale pour la sauvegarde de l'enfence et de l'adolescence, 15e annťe, octobre/dťcembre 1978

'Child abuse in the Netherlands: Medical referees', Chigago Kent Law Review vol. 54 nr. 3 (1978) p. 785-826
special issue on Child Abuse

'De minderjarige in de inrichting', JustitiŽle verkenningen nr. 4 (1978) samen met mr S. Slagter

'De maatschappelijk werker en zijn raad', SJOW (1978) p. 76 e.v.

'Directie Kinderbescherming (bespreking van: verslag Directie Kinderbescherming 1975 en 1976)', SJOW (1978) p. 108

'MIK-projecten op weg naar het (bittere?) einde', SJOW (1978) p. 162

'Ook in interne kinderbescherming koude sanering', SJOW (1978) p. 188 e.v.

'Openbare discussie vraagt minder vrijblijvendheid', SJOW (1978) p. 262 e.v.

'Polio: ook een zaak voor justitie', Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) nr. 10 (1978) p. 637-653

'Preadviezen Vereniging Familie- en Jeugdrecht (bespreking)', SJOW (1978) p. 170 e.v.

1977

'Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Art und Umfang der elterlichen Rechte in der Deutschen Demokratischen Republik, Nomos Verlagsgesellschaft 1975)', Review of Socialist Law (1977) p. 351-352

'Begeleidingscommissie voor MIK-experimenten', SJOW (1977) p. 258 e.v.

'Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands (review of: Hans Hans Hennig Arnold, Das Erbrecht des nichtehelichen Kindes in beide Teilen Deutschlands, 1974)', Review of Socialist Law (1977) p. 360-362

'Gemikt', SJOW (1977) p. 212 e.v.

'Gemikt', SJOW (1977) p. 231 e.v.

'Gemikt/de LSJ over MIK', SJOW (1977) p. 257 e.v.

'Gemikt/Gaat MIK de mist in?', SJOW (1977) p. 279 e.v.

'Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Afschaffen', Themis nr.2 (1977) p. 112-121

'Recht der Jugend und des Bildungswesens (bespreking van Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens, Berliner Wissenschafts-Verlag)', SJOW (1977) p. 280

'SJOWpagina', SJOW (1977) p. 77

'Trage brij met heel weinig krenten', SJOW (1977) p. 287 e.v.

'Wettelijke regeling rechtspositie minderjarigen nodig?', SJOW (1977) p. 274 e.v.

1976

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, Minderjarig, minderwaardig?)', Themis (1976) p. 53-57

'Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken (bespreking van: J.J.I. Verburg, Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken, 1977)', SJOW (1976) p. 39 e.v.

'Kindermishandeling: juridische aspecten', Medisch Contact (1976) p. 694-696

'"Men is hier zeer geporteerd voor samenwerkers, voor integratie zelfs"', SJOW (1976) p. 132 e.v.

'Regionalisatie in welzijnszorg', SJOW (1976) p. 113 e.v.

'Rapportage', SJOW (1976) p. 459 e.v.

'Staatssecretaris Wim Meijer:"In de komende jaren vast een geweldige herverkaveling te verwachten"', SJOW (1976) p. 125 e.v.

'SJOW pagina', SJOW (1976) p. 131

'SJOW pagina', SJOW (1976) p. 450

'Van Agt en Zeevalking doen beloften die de kinderbeschermers zelf moeten waarmaken', SJOW (1976) p. 372 e.v.

'Weglopers in getallen (boekbespreking)', SJOW (1976) p. 36 e.v.

1975

'Boekbeschouwing (bespreking van: Mr M. Rood-de Boer, Jeugdbeleid?)', Themis (1975) p. 355-358

'Commissie bestudeerde colleges van raden van kinderbescherming', SJOW (1975) p. 243 e.v.

'De wegloopcirculaire: een slag in de lucht', SJOW (1975) p. 300 e.v.

'De Wee van Werken aan Jeugdwelzijn', SJOW (1975) p. 463 e.v.

'Hoorzittingen van de Werkgroep Min: het ritueel van de inspraak?', SJOW (1975) p. 155 e.v.

'Het schip en zijn eigenaar', SJOW (1975) p. 230 e.v.

'Justitiebegroting 1976: geen bezuiniging op de kinderbescherming', SJOW (1975) p. 356 e.v.

'Justitiebegroting 1976: wetgeving komt op gang', SJOW (1975) p. 370 e.v.

'Kinderbescherming en de justitiebegroting', SJOW (1975) p. 351 e.v.

'Pro Juventute 75 jaar: een impressie van een feest- en afscheidsdag', SJOW (1975) p. 449 e.v.

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', Nederlands Juristenblad (NJB) (1975) p. 97 e.v. samen met anderen

'Recht van jeugdigen en gezag van ouders', SJOW (1975) p. 149 e.v.

'Stichting of vereniging?', SJOW (1975) p. 337

'Twee mensen en het recht (bespreking van: M. Beuckens-Vries e.a. (eds.), Twee mensen en het recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1974)', SJOW (1975) p. 494

'Weglopen in een doolhof?', SJOW (1975) p. 211 e.v.

'Wetsontwerp adoptie en rechtspositie pleegouders', SJOW (1975) p. 377 e.v.

1974

'De kortste weg, of: vier eenzame fietsers bij kilometerpaal 1', SJOW (1974) p. 451 e.v.

'Rapport Jeugdbeschermingsrecht: de oudjes doen het nog best!', SJOW (1974) p. 371 e.v.

'Weglopen? We moeten opschieten', SJOW (1974) p. 435 e.v.

1973

'De minderjarige en het recht op kosteloze rechtsbijstand', SJOW (1973) p. 470 e.v.

'Een kind loopt weg, loopt het recht achter of mee?', SJOW (1973) p. 59 e.v.

1970

'Kindermishandeling', Nederlands Juristenblad (NJB) (1970) p. 598-610 en 639-649