Books and contributions to books

sorted by: year | alphabet (on book title)

2017

'Foreword: Judith Ennew liber amicorum', in: Antonella Invernizzi, Manfred Liebel, Brian Milne, Rebecca Budde, 'Children Out of Place' and Human Rights. In Memory of Judith Ennew, Dordrecht: Springer 2017, v - vii.

'De bijzondere curator: een "counsel for the child" of een instrument van de rechtbank?', in: Veronica Smits, Romy de Jong , Ad van der Linden, In verbondenheid. Opstellen aangeboden aan Professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zij emeritaat, Deventer: Wolters KLuwer 2017, 221 - 234.

'General Comment No 10: Children's rights in juvenile justice.', in: Jean Zermatten, Paola Riva Gapany, Philip D. Jaffé, Renate Winter, The Essentials in Juvenile Justice, Sion, Switzerland: Institut international des droits de l'enfant 2017, 77 - 92.

2016

'Vooronderzoek Juridisch kader in situaties van geweld tegen kinderen', in: Bijlagen bij rapport van de Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg, 2016, 65 -110.

2015

'The Identification and Reporting of Severe Violence Against Children:International Standards and Practices', in: Mathews, Ben and Bross, Donald (eds.), Mandatory Reporting Laws and the Identification of Severe Child Abuse and Neglect, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer Science & Business Media 2015, 513 - 539.

2014

'The Child's Right to Freedom from Violence. The UN Convention on the Rights of the Child and UN CRC General Comment 13. ', in: Jon Conte, Child Abuse and Neglect Worldwide. Volume 1 Understanding, Defining and Measuring Child Maltreatment, Santa Barbara, Denver, Oxford: Praeger 2014, 205 - 234.

'Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence', in: Ton Liefaard. Jaap E, Doek, Litigating the Rights of the Child: Taking Stock After 25 Years of the CRC, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer 2014, 1 - 12.

Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer 2014, 265.

2013

'Legal Perspectives and Alternative Care, International Standards, Trends and The Children\'s Act in Nepal', in: Professor Bishwa Keshkar Maskay, Alternative Care of Children. Challenges and Emerging Opportunties in Nepal, Bhakapur (Nepal): Center for Child Welfare Board, UNICEF, Save the Children and SOS Children villages 2013, 26 - 35.

'Henry Kempe\'s Legacy: National andn International Impact', in: Richard D. Krugman, Jill E. Korbin (eds.), C.Henry Kempe: A 50 Year Legacy to the Field of Child Abuse and Negelct, Dordrecht : Springer Science+Business Media 2013..

'Child Well-Being:Children's rights perspective', in: Asher Ben-Arieh, Ferran Casas, Ivar Frones, Jill Korbin, Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective, Dordrecht, Heidelbrg, New York, London.: Springer Reference 2013, 187 - 217.

'Kinderbescherming in de context van het IVRK', in: Prof.mr.drs. M.R.Bruning en Prof. mr. T.Liefaard, Ondertoezichtstelling 90 jaar - Versleten of vitaal?, Den Haag: SDU Uitgevers 2013, 21 - 35.

'Fysieke en geestelijke mishandeling van kinderen: over begripsvorming en de grenzen van het toelaatbare, volgens Nederlands recht', in: Rapport Commissie Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek, Amsterdam: Uitgeverij Balans 2013, 247 - 282, Essay bij Rapport Commissie Deetman.

'Fysieke en geestelijke mishandeling van kinderen: over begripsvorming en de grenzen van het toelaatbare volgens Nederlands recht.', in: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk, Amsterdam: Uitgeverij Balans 2013, 247 - 282.

2012

'A Children\'s Rights Approach to Recovery and Reintegration: An Agenda for Action', in: Ilse Derluyn, Cindy Mels. Stepen Parmentier and Wouter Vandenhole, Remember. Rehabilitation, Reintegration and Reconciliation of War-Affected Children., Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia 2012, ix - xxiii.

The Rights of the Child in International Law: Rights of the Child in a Nutshell and in Context: all about Children\'s Rights, (Nevena Vuckovic Sahovic, Jean Zermatten) Berne: Stampfli Publishers 2012..

2011

'The CRC : Follow-up to the Concluding Observations of the CRC Committee', in: Emmy Jansen and Marleen Hasselerharm, New approaches to international development cooperation. A tribute to Meindert Witvliet., Utrecht: Context, international cooperation 2011, 199 - 210.

'The CRC: Dynamics and Direction of Monitoring its Implementation', in: Antonella Invernizzi and Jane W. Williams, The Human Rights of Children, Farnham, Burlington: Ashgate 2011, 99 - 116.

2010

'The UN Convention on the Rights of the Child: An Instrument for creating a Healthy Environment for the Child', in: James Garbarino and Garry Sigman , A Child\'s Right to a Healthy Environment, New York, Dordrecht: Springer 2010, 139 - 149.

'The UN Convention on the Rights of the Child: An Instrument for creating a Healthy Environment for the Child', in: James Garbarino and Garry Sigman , A Child\'s Right to a Healthy Environment, New York, Dordrecht: Springer 2010, 139 - 149.

2009

'Child Poverty: An Overview', in: Jaap E. Doek, A.K.Shiva Kumar, David Mugawe and Shimelis Tsegaye, Child Poverty: African and International Perspectives, Antwerp - Oxford - Portland: Intersentia 2009, p. 3 - 16.

'Geweld tegen kinderen.', in: J.G.C.Dohmen en M.C.E.M. Draaisma, Een kwestie van grensoverschrijding., Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 57 - 72.

'Het belang van het kind in de rechtspraak: Qou Vadis? Beschouwingen naar aanleidin van enige recente rechterlijke beslissingen.', in: A.H.N. Stollenwerck e.a., In dienst van het recht grenzen verleggen., Deventer: Kluwer 2009, p. 33 - 42, Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. Gr. van der Burght.

'Het belang van het kind in de rechtspraak: Quo Vadis? Beschouwingen naar aanleiding van enige recente rechterlijke beslissingen.', in: A.H.N. Stollenwerck e.a., In dienst van het recht grenzen verleggen., Deventer: Kluwer 2009, p. 33 - 42, Liber Amicorum aangeboden aan Prof. mr. Gr. van der Burght.

Jeugdrecht en Jeugdzorg. Zesde herziene druk, (P. Vlaardingerbroek i.s.m. M.R.Bruning en T.Liefaard) Amsterdam: Elsevier Juridisch 2009, 900, Doek, hfdst 1 t/m 6 en 8; Vlaardingerbroek, hfdst 12 t/m 21; Bruning, hfdst. 7; Liefaard, hfdst 9 t/m 11.

'The UN Convention on the Rights of the Child', in: Josine Junger - Tas and Frieder Dunkel, Reforming Juvenile Justice, New York, Dordrecht: Springer 2009, 33 - 44.

'The UN Convention on the Rights of the Child.', in: Josine Junger-Tas and Frieder Dunkel, Reforming Juvenile Justice., Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Science + Business Media LLC 2009, Chapter 2, 19 - 32.

'Millennium Development Goals.', in: Hugh D. Hindman, The World of Child Labor. An historical and Regional Survey, New York, London: M.E.Sharpe 2009, p. 135 - 138.

2008

'De herziening Jeugdbescherming: IVRK-proof ?', in: M.R.Bruning en J. Kok, Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Commentaar op het voorontwerp van wet.FJR Congresbundel, Deventer: Kluwer 2008, p. 27 - 40.

'De pedagogische kracht van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.', in: Willem Koops, Bas Levering en Micha de Winter, Opvoeding als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van de opvoeding., Amsterdam: B.V. SWP Uitgeverij 2008, p. 115 - 125.

'The United nations Convention on the Rights of the Child and Children belonging to minorities', in: Kristin Henrard and Robert Dunbar, Synergies in Minority Protection, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2008, 278 - 296.

'The United Nations Convention on the Rights of the Child and Children Belonging to Minority Groups.', in: Kristin Henrard and Robert Dunbar, Synergies in Minority Protection. European and International Perspectives, Cambridge, New York, etc: Cambridge University Press 2008, Chapter 10, 278 - 296.

'Juvenile Justice: International Rights and Standards', in: Rolf Loeber, N. Wim Slot e.a., To Morrow's Criminals, Farnham/Burlington: Ashgate 2008, Chapter 14, 229 - 246.

'Juvenile Justice: International Rights and Standards', in: Rolf Loeber, N.Wim Slot e..a, Tomorrow\'s Criminals, Farnham, Burlington: Ashgate 2008, 229 - 246.

2007

'The CRC General Principles', in: Jane Connors, JeanZermatten and Anastasia Panayotidis, 18 Candles. The Convention on the Rights of the Child Reaches majority, Sion/Switzerland: Institut international des droits de l'enfant 2007, p. 31 - 42.

'Het recht van het kind om opgevoed te worden: Who cares about what?', in: Hans van Crombrugge, Wouter Vandenhole, Jan Willems., Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid? De Opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mensen en de rechten van het kind, Brussel: Hoger Instituut voor gezinswetenschappen 2007, p. 27 - 36.

In the best interest of the child. Harmonisation of national laws with the Convention on the Rights of the Child: some observations and suggestions, Addis Ababa: The African Child Policy Forum 2007, 18.

2006

Jeugdrecht en Jeugdzorg.Vijfde herziene druk, (P. Vlaardingerbroek) 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch 2006, 880.

2005

'De Nederlandse aanpak van kindermishandeling: veel drassigheid en weing voortvarendheid.', in: Herman Baartman, Ruud Bullens en Jan Willems, Kindermishandeling: de politiek een zorg., Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP 2005, p. 197 - 213.

2004

'Foreword', in: Carolyne Willow and Tina Hyder, It hurts you inside. Young children talk about smacking (summary report), United Kingdom: National Children's Bureau 2004..

Meesterlijk groot voor de kleintjes: opstellen aangeboden aan professor mr. J.E. Doek ter gelegenheid van zijn emeritaat, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2004, 304.

Rechten van kinderen: some concluding observations and recommendations, Amsterdam: VU Uitgeverij 2004, 30, Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam Also published in English.

'The CRC: Challenges ahead', in: G.K. Lieten (ed.), The Child Labour Problem. Issues and Solutions, Amsterdam/Geneva: IREWOC/DCI 2004, 7-22.

'The ILO Conventions and the UN Child Rights Convention.', in: G.K.Lieten, Workin Children Around the World. Child Rights and Child Realities, New Delhi: Institute for Human Development 2004, p. 11 - 27.

2003

'Deprived Children: The CRC as a Tool for Change', in: International Actions on the Rights of North Korean children, Korean Association of Child Studies 2003, 3-11, publication is in Korean as are all other contributions.

'Socio-Political Aspects of a Child’s Best Interest', in: Claudia Kaufmann und Frans Ziegler (eds), Kindeswohl. Eine Interdisziplinäre Sicht, Zürich: Verlag Ruëgger 2003, 301-308.

2002

'Modern Juvenile Justice in Europe', in: Margaret K. Rosenheim e.a., A Century of Juvenile Justice, Chicago/London: The University of Chicago Press 2002, Chapter 16, 505 - 528.

'Origins (Chapter 1)', in: Anne Cohn Donelly (ed.), An International Movement to end Child Abuse. The Story of ISPCAN, Chicago: ISPCAN 2002, 4-12.

'The Third President (Chapter 3 Para II)', in: Anne Cohn Donelly (ed.), An International Movement to end Child Abuse. The Story of ISPCAN, Chicago: ISPCAN 2002, 23-25.

'FN’s Borne Komite nu og fremover', in: Lene Hansen (ed.), Bornekonventionen 1 Danmark, Kobenhvn: Deense Jeugdraad 2002, 53-56.

Personen- en Familierecht, Pitlo deel 1, Deventer: Kluwer 2002, 754 pp. incl. registers, 12e druk bewerkt door Prof. mr. Gr. Van der Burght en Prof. mr. J.E. Doek.

'De strijd om gelijke rechten voor kinderen wereldwijd', in: J.J.F. Heins en G.D. Thijs (eds.), The winner takes it all? Verdelingsvraagstukken in de wereld, Amsterdam: VU Uitgeverij 2002, 99-110.

'Truancy, drop out and delinquency: the Dutch Approach', in: Ivo Colozzi and Grazierlli Giovannini (eds.), Unprotected time of young people in the EU, Faenza: Homeless Book 2002, 237-243.

'Truancy, Drop-out and Delinquency: the Dutch Aproach', in: Ivo Colozzi and Graziella Giovannini, Unprotected time of young people in the EU. Proceedings of the Conference Bologna, October 25 - 27, 2001., Faenza (Italy): Homeless Books 2002..

2001

'Modern Juvenile Justice in Europe (Chapter 16)', in: Rosenheim, Margaret K., Franklin E. Zimring, David S. Tanenhaus, and Bernardine Dohrn (eds.), A Century of Juvenile Justice, Chigago: The University of Chicago Press 2001, 505-528.

'Woord vooraf', in: Brigitte Chin-A-Fat en Majone Steketee, Bemiddeling in uitvoering. Evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling, Amsterdam: Verwey-Jonker Instituut en Vrije Universiteit 2001, 12.

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, (samen met P. Vlaardingerbroek) 's-Gravenhage: Elseviers bedrijfsinformatie 2001, 746, Studenten-editie, 4e herz. dr.

'Preface', in: Annemieke Wolthuis and Mirjam Blaak (eds.), Trafficking in Children for Sexual Purposes from Eastern Europe to Western Europe, Amsterdam: ECPAT Europe Law Enforcement Group 2001..

1998

'Child Sexual Abuse in the Netherlands', in: Rekha Wazir and Nico van Oudenhoven (ed.), Child Sexual Abuse: What can Governments do?, The Hague: Kluwer Law International 1998, 71-88.

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, (samen met P. Vlaardingerbroek) 's-Gravenhage: Elseviers bedrijfsinformatie 1998, 634, Studenten-editie, 3e herz. dr.

'The nuclear family. Who are the parents?', in: John Eekelaar and Thandabantu Nhlapo (eds.), The Changing Family, Oxford: Hart Publishing 1998, 545-552.

1997

'Introduction', in: Målfrid Grude Flekkøy and Natalie Hevener Kaufman, The Participation Rights of the Child: Rights and Responsibilities in Family and Society (Children in Charge series, 4), London and Bristol: Jessica Kingsley Publishers 1997, 200.

1996

Children on the Move. How to implement their Rights to Family Life, The Hague: Nijhoff 1996, 294, Review of this book in: Revue critique de droit international privé, vol 85 (1996) nr 2, p. 388 .

'General Report', in: Jaap Doek, Hans van Loon and Paul Vlaardingerbroek (eds.), Children on the Move. How to implement their Rights to Family Life, Kluwer Law International 1996, 221-229.

'The future of Europe's Children', in: Sheena Nakou and Stefanos Pantelakis (eds.), The Child in the World of To-Morrow. The Next Generation, Pergamon, Elsevier 1996, 444-448.

1995

'Belangrijke informatie. Enige kanttekeningen bij het ouderlijk informatierecht', in: Drie treden. Over politiek, beleid en recht (de Ruiter-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1995, 199-212.

'De aanpak van kindermischandeling en recht scheppen per protocol', in: Prof. mr T.J. van der Ploeg, Prof. mr H.J. de Ru en Dr J.W. Sap (eds.), In plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere organisaties, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, 137-150.

'Relations in Child Protection', in: Tijmen J. van der Ploeg and John W. Sap (eds.), Rethinking the Balance Government and non-governamental organizations in the Netherlands, Amsterdam: VU University Press 1995, 83-93.

1994

'Kunstmatige voortplanting en genetische manipulatie, enige juridische kanttekeningen (hfdst 8)', in: Prof. dr R.A.C. Hoksbergen (ed.), Hoever gaan we? Feitelijk en ethisch perspectief op moderne voortplanning en biotechnologie, Utrecht: 1994..

1993

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht, (samen met P. Vlaardingerbroek) Den Haag: VUGA 1993, 449 incl. registers.

'Van oude dogma's en dingen die voorbijgaan', in: Kinderen beschermen en jeugdhulp verlenen, Arnhem: Gouda Quint 1993, 157-173.

'Recente ontwikkelingen in de ondertoezichtstelling', in: Overheid en Patiënt (afscheidsbundel De Smit), Arnhem: Gouda Quint 1993, 305-318.

1992

'Kan de kinderbescherming veranderen?', in: De menselijke maat (Hoefnagels bundel), Arnhem: Gouda Quint 1992, 179-193.

'Kindermishandeling en het strafrecht', in: Prof. dr H. Baartman en mr drs A. van Montfoort (eds.), Kindermishandeling . Resultaten van multidisciplinair onderzoek, Utrecht: Data Medica 1992, 263-279.

'Kindermishandeling, beroepsgeheim, privace en inzage van gegevens', in: Prof. dr H. Baartman en mr drs A. van Montfoort (eds.), Kindermishandeling . Resultaten van multidisciplinair onderzoek, Utrecht: Data Medica 1992, 279-300.

'De minderjarige in het gezondheidsrecht, enige kanttekeningen bij toekomstige wetgeving in Recht en Gezondheid', in: Oscar Oldenburg-bundel, Amsterdam: VU Uitgeverij 1992, 73-86.

'The current status of the United Nations Convention on the Rights of the Child', in: Sharon Detrick (ed.), The United Nations Convention on the Rights of the Child. A guide to the "Travaux Préparatoires", Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1992, 632-641.

1991

Op weg naar een samenhangend (jeugd)welzijnsbeleid, Utrecht: NIWZ publicatie 1991, 20.

'The future of the juvenile court', in: Josine Junger-Tas, Leonieke Boendermaker and Peter H. van der Laan (eds.), The future of the juvenile justice system, Leuven/Amersfoort: Acco 1991, 197-211.

'Van een "gesloten" naar een "open" familieprocesrecht?', in: Wezen en Vorm (zgn Heemskerk-bundel), Utrecht: LEMMA 1991, 65-81.

1990

'Het belang van het kind en het recht', in: drs J.B. Weenink(ed.), Het belang van het kind in het geding, Amsterdam: VU Uitgeverij 1990, 73-93.

'Meldingsplicht, ja of nee', in: H. Baartman, A. Burgess e.a.(eds.), Incest en hulpverlening, Amersfoort/Leuven: Acco 1990, 274-280.

1989

'Het recht van het kind op identiteit', in: P.C.Th.M. van Eeuwijk en J.H.A. van Loon (eds.), Identiteitsproblemen bij adoptiekinderen, Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger 1989, 47-63.

'Kunstmatige voortplanting. Enige gezondheidsrechtelijke beschouwinge, preadvies t.b.v. de Calv. Juristen Vereniging en de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap', in: Kunstmatige voortplanting, Recht en Ethiek, Zwolle: Tjeenk Willink 1989, 47-67.

'Enige beschouwingen over de psychiatrie en het jeugd(beschermings)recht', in: Psychiatrische en juridische bemoeiing met slachtoffers en jeugdigen, Amsterdam: 1989, 79-99.

1988

Echtscheiding en omgangsrecht (in de serie: Hoofdstukken echtscheidingsrecht), (samen met Mr R.C. Gisolf) Den Haag: VUGA 1988, 92.

Jeugdrecht en jeugdbescherming, (samen met Mr H.M.A. Drewes) Deventer: Kluwer 1988, 513 incl. bijlagen, noten en registers, tweede herziene druk.

'Ondertoezichtstelling en het belang van het kind: een toverformule in het kwadraat', in: Met het oog op het belang van het kind, 1988, 97-107.

'Nawoord', in: Dr S.M.J. van Hekken en drs W.M. Schoorl-Bouwman (eds.), Weggelopen jongeren en hun ouders, Amsterdam: VU-Uitgeverij 1988, 70-74.

1987

'Preventie en Overheidsbeleid', in: Rom Haanstra e.a.(eds.), Geweld tegen kinderen, Opstellen over preventie en hulpverlening bij kindermishandeling, 's Gravenhage: Vereniging tegen Kindermishandeling 1987, 195-209.

'De minderjarige patient: toestemming, inzage, beroepsgeheim en informatie', in: de Boerhave Commissie (eds.), Juridische praktijkproblemen voor de arts, Leiden: Rijksuniversiteit Leiden 1987, 63-85.

Kinderarbeid en Ontwikkelingssamenwerking, 1987, 85 met talrijke bijlagen, Rapport in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dir. Gen. Internationale Samenwerking.

Levensbeeindiging bij minderjarigen, Amsterdam: VU Uitgeverij 1987, 60.

'Het jonge kind en zijn ouders: Slaan, mag dat? Iets over kinderbescherming en ouderlijke autonomie', in: A.P. van Nes e.a. (eds.), Werk in uitvoering, Aerdenhout: Stichting Medisch Kleuter Dagverblijf Margriet 1987, 151-163.

1986

'Honderd jaar Wetboek van Strafrecht: hoe vitaal is het kinderstrafrecht', in: Symposium Jeugdstrafrecht (Boekenreeks Familie- en Jeugdrecht nr 2), 1986, 27-51.

1985

'Recht en Anti-Semitisme: Is de strafwet een papieren tijger', in: Veertig jaar na '45, Visies op hedendaags antisemitisme, ingeleid door Prof. dr L. de Jong, Amsterdam: Meulenhof 1985, 168-194, ook opgenomen in: Gelijkheid, Gelijwaardigheid, Discriminatie en Recht, Prof. P.L. Dijk e.a. (Diësrede VU 1985, VU-Uitgeverij 1985) 121 e.v..

1984

Jeugdrecht en jeugdbescherming in Nederland, (samen met Mr H.M.A. Drewes) Deventer: Kluwer 1984, 450 incl. bijlagen, noten en registers.

Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, uitgave van wetteksten, (samen met mr G. Delfos) Zwolle: 1984, 143.

Omgangsrecht (in de serie: Recht, gezin en samenleving), Den Haag: VUGA 1984, 200.

Ouderlijke macht en minderjarigheid (deel 2 in de serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht), (samen met mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1984, 150.

Voogdij (deel 3 in de serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht), (samen met mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1984, 150.

1983

Kinderbescherming in Nederland, (samen met Mr S. Slagter) Amsterdam: gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1983, 82, tweede herziene druk.

Organen van kinderbescherming (deel 4 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, (samen met Mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1983, 222.

1982

Maatregelen van kinderbescherming (deel 5 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, (samen met Mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1982, 191.

Vaderschap, afstamming en adoptie (deel 1 Serie Jeugdrecht en Jeugdbeschermingsrecht, (samen met Mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1982, 172, Deze serie vormt een voortzetting van de twee handboeken over het kinderrecht gepubliceerd in 1974 en 1977.

1981

'Het belang van het kind in het Kinderstrafrecht: Beginselen', in: Opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem: Gouda Quint 1981, 23-41.

'Sexual Abuse of Children: An examination of Criminal Laws in Europe', in: Patricia Beezley Mrazek and C. Henry Kempe(eds.), Sexually Abused Children and their Families, London: Pergamon Press 1981, 75-85.

1980

'De vertrouwensarts inzake kindermishandeling', in: Mr J.A.C. Bartels, Mr G. Delfos, Prof. mr J.E. Doek en Drs L. van der Sijs(eds.), 75 jaar kinderwetten, Zwolle: Tjeenk Willink 1980..

Het kind en zijn recht, Rotterdam: Kooyker Wetenschappelijke Uitgeverij 1980, 189.

'Vervolging van minderjarigen en de rol van de kinderrechter', in: Strafrecht in perspectief. Een bundel bijdragen op strafrechtelijk gebied t.g.v. het 100 jarig besdtaan der Vrije Universiteit te Amsterdam, Arnhem: Gouda Quint 1980, 317-327.

1978

'Het vreemde kind en het nederlandse recht', in: dr W.H.G. Wolters (eds.), Adoptie van buitenlandse kinderen, Nijkerk: Callenbach 1978, 33-67.

Kleine Gids bij het Kinderrecht, Amersfoort: Uitgeverij Bekkering 1978, 158.

'Nabeschouwing', in: A. Baggelaar, J.E. Doek, M. Pijl, H. van Reenen en J.E. Stuve (eds.), Minderjarig/onbevoegd, een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders, Zwolle: Tjeenk Willink 1978, 271-299.

'Ouderlijke macht-rechten voor minderjarigen', in: A. Baggelaar, J.E. Doek, M. Pijl, H. van Reenen en J.E. Stuve (eds.), Minderjarig/onbevoegd, een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders, Zwolle: Tjeenk Willink 1978, 67-75.

Wat is een goede raad voor de toekomst? Enige beschouwingen over het ontstaan en de mogelijke) ontwikkelingen van de Raden voor de Kinderbescherming. Openbare les in uitgewerkte vorm., Alphen aan den Rijn: Samson 1978, 76.

1977

'Juridische aspecten', in: Dr W.H.G. Wolters(ed.), Het mishandelde kind: Herkenning, hulpverlening en preventie, Nijkerk: Callenbach 1977, 57-67, een derde druk van dit boek verscheen in 1981.

Kinderbescherming in Nederland, (samen met Mr S. Slagter) Amsterdam: gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1977, 72, also translated and published in German, English and French.

Kinderrecht, strafrechtelijk deel, (samen met Mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1977, 526, derde geheel herziene druk (van de Bie's) handboek.

Kinderstrafrecht. Enige beschouwingen over de grondslagen en de toekomst van een strafrecht van bijzondere aard. Pre-advies voor de Calvinistische Juristen Vereniging, (samen met Prof. Mr G.E. Mulder) 1977, 44.

1976

Meer rechten voor minderjarigen, gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1976, 116, eerste druk in 1974.

'Ouders, voogdij en kinderen', in: Recht, ouders en kinderen, bundel referaten postacademiale cursus RO Groningen, Groningen: Tjeenk Willink 1976..

1975

De kortste weg van jeugdbescherming naar jeugdwelzijnswerk, (samen met Prof. dr van Beugen, drs L. van der Sijs en mevrouw H. Winkler) Meppel: Boom 1975, 96.

1974

'De vader en zijn kind', in: Jeugdrecht op een keerpunt, bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr J. Wiarda, Groningen: Tjeenk Willink 1974, 67-89.

'Juridische beschouwingen over het verschijnsel Kindermishandeling', in: M.N. Sint-van den Heuvel en mr J.E. Everts-Goddard(eds.), Kindermishandeling, Deventer: Van Loghum Slaterus 1974, 60-85.

'Juridische beschouwingen over het verschijnsel Kindermishandeling', in: M.N. Sint-van den Heuvel en mr J.E. Everts-Goddard (eds.), Kindermishandeling en hulpverlening, Deventer: Van Loghum Slaterus 1974, 247-261.

Kinderrecht, civielrechtelijk deel, (samen met Mr G. Delfos) Zwolle: Tjeenk Willink 1974, 585, totaal herziene 5e druk.

Meer rechten voor minderjarigen, gezamelijke uitgave van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N.) te Utrecht en de Stichting voor het Kind te Amsterdam 1974, 116, tweede druk in 1976.

1972

Vijftig jaar ondertoezichtstelling (proefschrift), Zwolle: Tjeenk Willink 1972, 356 met statistieken.'The CRC general Principles', in: Jane Connors, Jean Zermatten and Anastasia Panayotidis, 18 Candles. The Convention on the Rights of the Child Reaches Majority, Sion: Institut International des droits de l\' enfant , 31 - 42.

'Litigating the Rights of the Child: Taking Stock After 25 Years of the CRC', in: Ton Liefaard. Jaap E, Doek, Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, Dordrecht Heidelberg New York London: Springer , 1 - 12.