Back to list of articles

Impressies IFCO conferentie te Veldhoven

Mobiel 4, aug/sept 2001
1 August 2004
Jeanny Gijzen
Prof. dr. Jaap E. Doek, hoogleraar recht aan de VU te Amsterdam, belicht de rol van de ouders, pleegouders en overheid aan de hand van de rechten van het kind. Eťn van de rechten is dat op een gezinsleven, bij voorkeur bij de eigen ouders of anders bij familierelaties. Als dit niet kan, is opgroeien in een pleeggezin het beste alternatief voor een kind. De Nederlandse overheid heeft de rechten van het kind ondertekend en is daarmee de eerstverantwoordelijke om het recht op gezinsleven te garanderen. Zij heeft zich verplicht te zorgen voor goede alternatieven voor kinderen als het thuis niet (meer) gaat. Pleegouderschap is geen liefdadigheid, maar een instrument om het recht van kinderen op een gezinsleven mogelijk te maken. Pleegouders geven uitvoering aan een plicht van de overheid. Zijn er niet voldoende pleegouders, dan heeft de overheid een probleem. Kinderen moeten dan naar instellingen: vanuit opvoedingsoogpunt minder aantrekkelijk en minstens vijf keer zo duur. Professor Doek pleit ervoor dat pleegouders zich agressiever en eisender opstellen naar de overheid. Zij nemen haar immers een taak uit handen en in ruil daarvoor hebben zij recht op training, hulp en ondersteuning, ook in financiŽle zin.


Back to list of articles