Back to list of articles

Verbod op pedagogische tik

Reformatorisch Dagblad
14 September 2006
DEN HAAG - Een tik op de vingers die voorkomt dat een snoeppot geplunderd wordt, mag straks nog. Maar achteraf opzettelijk een kind fysiek of geestelijk pijn doen uit opvoedkundig oogpunt niet meer.

Dat vindt niet alleen minister Donner van Justitie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt zijn plan om dat in het Burgerlijk Wetboek te verbieden.

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van het voorstel om het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld tegen kinderen te verbieden. Ook enige andere vernederende behandeling van kinderen door ouders of opvoeders wordt daarmee verboden.

Hoogleraar familie- en jeugdrecht prof. Jaap Doek juicht het verbod toe. In deze krant zei hij daarover eerder: „Natuurlijk begrijp ik zeer wel dat een ouder over de rooie kan raken en een tik uitdeelt. Maar we moeten wel een signaal afgeven dat kindermishandeling niet kan.”

Volgens Donner is kindermishandeling al verboden in het strafrecht. Maar ouders konden zich in het verleden nog beroepen op het zogenoemde ouderlijk tuchtrecht. De wetswijziging moet dat onmogelijk maken en strafrechters de gelegenheid geven op te treden als zij menen dat er sprake is van kindermishandeling. Bovendien is het een steun in de rug van hulpverleners die te maken hebben met ouders die hardhandig zijn.

De minister erkent dat hij met zijn wetsvoorstel inbreuk maakt op de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Maar volgens hem vormen de groei van het aantal meldingen van kindermishandeling en de toename van geweld een reden dit toch te doen. „Ik zie niet in hoe we dit probleem op dit moment anders kunnen oplossen.”

De wet is bedoeld als een signaal aan ouders. Zij moeten begrijpen dat de norm is dat geweld, mentaal of fysiek, tegen kinderen niet mag. Onderzoek uit Duitsland wijst volgens de minister uit dat zo’n verbod effect heeft. Niet alleen is daar sprake van minder fysiek geweld, ook de acceptatie van het verbod is toegenomen sinds het is ingevoerd, zei de minister.Back to list of articles