Back to list of articles

Recht van het kind bij echtscheiding te vaak in de knel

Nederlands Dagblad
9 September 2004
Bij echtscheiding komen de belangen van kinderen, en hun recht op inspraak, te vaak in de knel. Dat zei de hoogleraar Jeugd- en Jeugdbeschermingsrecht J. Doek gisteren in zijn rede 'Rechten van kinderen' waarmee hij afscheid nam van de Vrije Universiteit.

Over de rechten van kinderen bij echtscheiding - rond het gezag, de omgang en de alimentatievoorziening - zegt Doek dat het recht daar "in ruime mate" rekening mee houdt. Bovendien zijn de inspanningen van de overheid, via wetgeving en beleid, gericht op het "depolariseren" van het scheidingsproces. "Met name door het bevorderen van scheidingsbemiddeling." Maar niettemin blijft de huidige minister van Justitie, zegt Doek, "helaas met grote hardnekkigheid vasthouden aan zijn opvatting dat voor een echtscheiding een rechterlijke tussenkomst nodig is". Doek vindt dat de minister daarvoor geen overtuigende argumenten heeft. Vanuit de rechten van het kind is het volgens Doek "noodzakelijk om de beŽindiging van een huwelijk en geregistreerd partnerschap buiten de rechter om of via de rechter wat betreft de voorzieningen inzake het gezag, de omgang en de alimentatie, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden te beŽindigen."

Doek hekelt bovendien het blijven steken van de politiek in "fraaie betogen" over de noodzaak van een goede naleving van omgangsregelingen. Die betogen hebben nauwelijks geloofwaardigheid als ze niet samengaan met (geld voor) beleid. Doek zegt "diep teleurgesteld" te zijn dat ondanks diverse moties over het omgangsrecht van Kamerleden bij de behandeling van de laatste justitiebegroting, "het parlement niet heeft besloten om zeer concreet en met een toereikende hoeveelheid geld te investeren in een effectieve, breed toegankelijke omgangsbegeleiding met inbegrip van de omgangshuizen."

Prof. mr. Jaap E. Doek neemt afscheid als hoogleraar privaatrecht met als leeropdracht jeugd- en beschermingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Doek is een pleitbezorger voor de rechten van het kind, met name in scheidings- en omgangskwesties, en hij deed rechtsvergelijkend onderzoek naar de grondslagen, doelen en grenzen van overheidsingrijpen in het gezinsleven.Back to list of articles